Сви чланци од Оливера Јовић

Доказана корупција у „Београду на води“


Објава Агенције за привредне регистре да је арапска компанија, са само 2,64 милиона динара постала власник 68 одсто „Београда на води“, очигледан је доказ […]

Биoгрaфиjу нa сунцe! Tрaжимo 160 биoгрaфиja jaвних фукциoнeрa кoje Влaдa криje


Пoкрeт « Дoстa je билo – Сaшa Рaдулoвић » зaтрaжиo je oд Влaдe Србиje пoдaткe o стручним квaлификaциjaмa и рaднoм искуству 160 рeпубличких функциoнeрa […]

Sedište Telekoma

Продаја Телекома стратешком инвеститору штетна за Србију


Продаја Телекома, коју најављује неспособна Влада Александра Вучића, треба да послужи само попуњавању буџета у коме нема довољно новца да би се подмирили апетити […]

Покрет Доста је било – Саша Радуловић спровео српско-албанску акцију на југу Србије


У јединственој албанско-српској хуманитарној акцији на југу Србије, коју је иницирао Ћемаљ Џемаили, члан покрета “Доста је било-Саша Радуловић” и швајцарске асоцијације “Свис морнинг […]