Državna uprava Saopštenje

Biografije na sunce : Kakvo iskustvo i znanje imaju Vučićevi kadrovi?

Zahtevamo da Vlada objavi biografije 160 javnih rukovodilaca.

Da li se vlast plaši da javno objavi kojim znanjem i iskustvom raspolažu funkcioneri koji upravljaju stotinama milijardi godišnje u Fondu PIO, Republičkom fondu za zdravstveno osiguranje ili Nacionalnoj službi za zapošljavanje?

 

VLADA-RS

 

Javnost treba da zna šta je pisalo u biografiji Dejana Matića, bivšeg vozača Aleksandra Vučića, kada se odlučivalo da bude izabran u Upravni odbor Agencije za privredne registre. Šta piše u biografiji mladog „apsolventa iz Bora“, funkcionera SNS, koga je Vlada nedavno imenovala da zastupa državni kapital u RTB Bor? Javnost ima pravo da zna biografije Vučićevih drugara i poslovnih partnera iz Jugoimport SDPR i Elektromreže Srbije.

Da li je dovoljno biti Vučićev kum pa rukovoditi energetskim sektorom Srbije, bez minimalnih kvalifikacija? Tražimo i biografije članova NO Galenika AD da bismo utvrdili da li je Vlada prilikom odlučivanja o članovima znala da je kandidatkinja iz SNS minulo radno iskustvo stekla kao prodavačica u butiku tekstilne robe. Da li je za izbor na mesto predsednika Nadzornog odbora Pošte Srbije kriterijum biti supruga ministra ili za člana Nadzornog odbora Službeni glasnik biti sestra narodne poslanice? Da li su fotelje u Srbijašumama, Putevima Srbije i Emisionoj tehnici i vezama rezervisane samo za poslanike vladajuće koalicije, a članstvo u Upravnom odboru Agencije za privatizaciju za vlasnika kafane ?

Pokret « Dosta je bilo – Saša Radulović » zatražio je od Vlade Srbije podatke o stručnim kvalifikacijama i radnom iskustvu 160 republičkih funkcionera na odgovornim položajima.

Pokret se zalaže za politiku potpune transparentnosti rada u javnom sektoru. Zahtevamo da se na sajtovima državnih institucija i javnih preduzeća objave sve poslovne biografije funkcionera, sistematizacija radnih mesta i ko ih i sa kakvim učinkom popunjava. Zahtevamo da se javno objavljuju i sve transakcije svih javnih finansija, svakog meseca za prethodni mesec. Samo je potpuna transparentnost rada garancija iskorenjivanja korupcije i brana partokratskim interesima.

Poimence smo zatražili podatke za rukovodioce u sledećim preduzećima, organizacijama i institucijama : Srbijagas, Elektromreža Srbije, Transnafta, Srbijašume, Srbijavode, Zavod za udžbenike, Beograd na vodi, Putevi Srbije, Pošte Srbije, JP za skloništa, Skijališta Srbije, Jugoimport SDPR, Nacionalna služba za zapošljavanje, Agencija za osiguranje i finansiranje izvoza, Agencija za zaštitu od jonizujućeg zračenja i nuklearnu sigurnost, Fond PIO, Odbor urednika pravno-informacionog sistema RS, ministarstva odbrane i regionalnog razvoja i lokalne samouprave, Emisiona tehnika i veze, Aerodrom Nikola Tesla, Galenika ad, Turistička organizacija Srbije, Skupština društva Al Ravafed, Savet Akcionarskog fonda, Agencija za privatizaciju, Agencija za privredne registre, domovi učenika « Jelica Milovanović » i srednje PTT škole, Klinički centar Srbije, Republički fond za zdravstveno osiguranje, Građevinska direkcija Srbije, Industrija za preradu Majdanpek, Skupština RTB Bor, Kancelarija za pomoć i obnovu poplavljenih područja Vlade RS i Koridori Srbije.

Svih 40 zahteva za informacije od javnog značaja možete preuzeti na stranici Biografije na sunce