Zapadna Srbija Politika Saopštenje

Objaviti biografije svih javnih funkcionera

Građani Šapca ne znaju ko upravlja njihovom imovinom i kakve kvalifikacije i radno iskustvo imaju ljudi koji sa odgovornih položaja donose odluke u naše ime. Samo 9 od 129 opštinskih funkcionera objavilo je javno podatke iz poslovne biografije, a za 76 funkcionerskih pozicija nije čak javno objavljeno ni ime lica koja su na njih postavljena ili imenovana.

biografija

Pokret „Dosta je bilo“ u Šapcu analizirao je javnu dostupnost podataka o stručnim kvalifikacijama i radnom iskustvu ukupno 129 funkcionera u nadležnosti lokalne samouprave. Podaci do kojih smo u analizi došli ukazuju na netransparentno poslovanje javne uprave i javnih i društvenih preduzeća, na šta građani Šapca imaju pravo.

Analizirane su biografije funkcionera u 9 javnih preduzeća, 2 direkcije, 12 institucija koje su u nadležnosti lokalne samouprave i gradskoj upravi, što ukupno broji 129 funkcionera. Pored ovoga, takođe nedostaju i poslovne biografije 10 gradskih većnika, ali i 6 pomoćnika gradonačelnika, dok su biografije gradonačelnika i njegovog zamenika javno objavljene. Na osnovu analize utvrđeno je da je samo jedno javno preduzeće ispunilo osnovne uslove transparentnosti objavivši poslovne biografije svih svojih funkcionera. Analizom su obuhvaćene funkcije direktora, njihovih zamenika i članova nadzornih odbora, odnosno, načelnika, šefova i rukovodilaca unutar gradske uprave.

Rukovodioci javnih preduzeća, instuticija i odeljenja gradske uprave raspolažu novcem i imovinom građana, te je od velikog značaja omogućiti uvid javnosti u njihove kvalifikacije za obavljanje ovih odgovornih funkcija. Javnost podataka o stručnosti funkcionera predstavlja prvi korak ka transparentnosti i usvajanju primera dobre prakse koji su dali rezultate u svim razvijenim društvima. Samo ona društva koja neguju kritičku funkciju javnosti postižu rezultate u vidu smanjenja zloupotreba i unapređenja kvaliteta javnih usluga. Potpuna transparentnost je jedini način suzbijanja korupcije.

Pokret se zalaže za politiku potpune transparentnosti rada u javnom sektoru. U pravcu unapređenja rada lokalne samouprave iniciraćemo otvaranje dijaloga sa gradonačelnikom na ovu temu, kako bi se na sajtovima javnih institucija i preduzeća u najkraćem roku objavile poslovne biografije svih funkcionera, sistematizacije radnih mesta i merila učinka za svakog od njih. Prvi korak u tom pravcu biće insistiranje na javnom objavljivanju radnih biografija svih 129 funkcionera.

Podsećamo da je pokret „Dosta je bilo“ u julu 2015. godine uputio zahtev Vladi Republike Srbije da javno objavi 160 poslovnih biografija javnih rukovodilaca koje je imenovala u tajnosti. Nakon što na zahtev nije odgovoreno, pokret je podneo zahteve za informacijama od javnog značaja, na koje je Vlada odbila da odgovori. Pokret je iz tog razloga podneo čak 34 tužbe protiv Vlade Republike Srbije, od kojih su neke već presuđene u korist pokreta, dok za ostale očekujemo istu presudu. Pokret se takođe zalaže i za javno objavljivanje svih javnih finansija, svakog meseca za prethodni mesec. Samo na taj način moguće je iskoreniti korupciju i sprečiti partokratkse interese u javnom sektoru.

Pres tim pokreta „Dosta je bilo“ u Šapcu

Oznake