Vojvodina Kultura Saopštenje

Novi Sad: Strategija kulture samo radi reda

Stiče se utisak da je VI sednica Skupštine grada Novog Sada sazvana u prvim septembarskim danima samo iz razloga usvajanja prve tačke dnevnog reda, odnosno usvajanja Predloga strategije kulturnog razvoja Grada Novog Sada za period 2016-2026 godine. Naime, da bi Novi Sad mogao u propisanom vremenskom roku da podnese svu neophodnu dokumentaciju za kandidaturu za Evropsku prestonicu kulture koja ističe poslednjih septembarskih dana, propisi nalažu da između ostalog mora priložiti i Strategiju kulturnog razvoja Grada Novog Sada za period 2016 – 2026 godine.

I pored žestoke kritike opozicionih odborničkih grupa, a u prvom redu odborničkih lidera, strategija je naravno usvojena. Glasačka mašinerija vladajuće koalicije je nadglasala manjinsku opoziciju.

Suštinske kritike strategije su se prvenstveno odnosile na neprilagođen rečnik kojim je sročena sama strategija koja obzirom na obim od nekih tridesetak stranica mnogo više podseća na seminarski rad nego na desetogodišnju strategiju kulturnog razvoja pogotovo za grad bogatog kulturnog sadržaja i veličine kakav je Novi Sad. Zatim, ovaj material ne sadrži finansijske projekcije predviđenog desetogodišnjeg rada. Zamerili smo i to što su građani evidentno bili nedovoljno obavešteni o održavanju ukupno tri javne rasprave koje su predhodile donošenju strategije. Mišljenja smo da bi veći broj učesnika i kritičkih sugestija na javnim raspravama doprineo kvalitetu izrade strategije, da je javnost bolje informisana o tim diskusijama. Na sve primedbe opozicije, predstavnik Gradskog veća za kulturu je odgovarao da će eventualni nedostaci ove i ovakve strategije biti regulisani akcionim planovima koji će se donositi tokom samog perioda sprovođenja strategije. Činjenica je da akcioni planovi moraju da prate strategiju, tako da neke značajne izmene oni neće moći da nam donesu.

Odbornička grupa pokreta “Dosta je bilo” je mišljenja da je strategija kulturnog razvoja Grada Novog Sada za period 2016 -2026 godine koja nam je prezentovana sačinjena i izglasana na brzinu da bi se zadovoljila forma i ispunili uslovi za pristupanje kandidaturi Novog Sada za evropsku prestonicu kulture 2021. godine i da ne sadrži osnovne strateške elemente jedne desetogodišnje projekcije, da ne zastupa u dovoljnoj meri mišljenje javnosti, niti je rađena na osnovu studiozne pripreme. I zato, obzirom na ozbiljnost iznetih zamerki, Odbornička grupa Pokreta “Dosta je bilo” je glasala protiv njenog usvajanja.

Pokret „Dosta je bilo – Saša Radulović“

Odbornička grupa u Skupštini Novog Sada