Vojvodina Saopštenje Skupština

Skupština Vojvodine: Još jedan grb i zastava pokrajine

Na sednici Skupštine APV koja je 15.09. trajala od 10h do 21,15h odigrala sa strahovita rasprava u kojoj je istina izgubila konačnu bitku. Kažemo konačnu, zato što je prva faza bitke već izgubljena 2014. godine kada su političke strukture na vlasti u Vojvodini napravile jedan „kompromis“.

zbunjen-cartoon-1300891_1280

Ovako je sve krenulo još 2014. godine
Naime, kako bi u tada izglasavanom Statutu APV dobili stavke koje su posebno želeli da budu upisane i kako bi takav Statut naknadno bio i izglasan neophodnom dvotrećinskom većinom, poslanici tadašnje skupštinske većine su popustili pred željama SNS-a koji je glasanje za Statut uslovio definisanjem tradicionalnih simbola u ovom dokumentu. Kako ni jedna politička opcija ne bi odustala od svojih prioriteta, od svačijih želja je sklopljen Statut, izglasan je i Vojvodina je stekla uslov da pored grba i zastave koje već ima, i republičkog grba i zastave koje takođe koristi, dobije paralelno još jedan grb i zastavu sa prefiksom „tradicionalni“. Demokrate su još dve godine potom ostale na vlasti i vešto izbegavale da donesu odluku o početku upotrebe dvostrukih simbola, što je očigledno posebno razgnevilo Naprednjake.

Zastava sama po sebi nije sporna. Radi se o srpskoj trobojki i u vezi nje nema velike rasprave, ali tako kako je odlukom definisan, grb je u velikom problemu. Naime, nazvan je tradicionalnim, a za to ne ispunjava uslove jer je u veoma kratkom istorijskom periodu sporadično upotrebljavan, što nije dovoljno da bi ostavario kriterijum tradicionalnosti. Citiramo izvod iz Leksikona stranih reči i izraza autora Milana Vujaklije:

tradicionalno

Iako se sve enciklopedije i leksikoni do kojih smo uspeli da dođemo slažu u stavu da tradicionalno nije isto što i staro i istorijski značajno, u to nismo uspeli da ubedimo većinu koja čini sadašnju vlast pokrajine. Da bude proglašen nepatriotom, domaćim izdajnikom i stranim plaćenikom zajedno sa ostatkom poslanika koji su smatrali da pitanje simbola treba da se još jednom preispita, rizikovali su autori svih nama dostupnih leksikona stranih reči i izraza tumačenjem tradicionalnosti na način kako to vlasti ne odgovara. Insistiranjem većine da se proces izgura do kraja greška koja je napravljena pre dve godine usvajanjem Statuta dobila, ne ispravku koju smo tražili, već dalju primenu. Umesto u pravcu korigovanja, greška će krastiti fasade javnih ustanova širom pokrajine. Skupština Vojvodine je usvojila odluku o primenitradicionalnih simbola, od koih jedan nije tradicionalan.

tradicionalni-grb-vojvodine

SNS trenutno ima većinu u Skupštini APV. Pristigla podrška od Radikala oformila je dvotrećinsku koja je za ovo bila potrebna. SNS ima većinu dovoljnu da izglasa bilo šta i dosledan je u činjenju baš toga.

Poštovani sugrađani, u narednom vrlo kratkom periodu pred svim institucijama, javnim preduzećima, ustanovama vijoriće se jedna zastava više. Imaćemo republičku, pokrajinsku i tradicionalno pokrajinsku. Na tablama na istim tim institucijama naći će se tri grba. Izrade svih tih tabli sa grbovima i zastava će narod platiti i za to će imati zadovoljstvo da podigne pogled ka fasadi prve institucije pored koje bude prolazio i, nakon što uspe uspe da razlista šarenilo sve jedne do drugih postavljenih zastava i grbova, ugleda svoj takozvani tradicionalni vojvođanski grb po prvi put. Grb je kreiran na osnovu grba iz 1848. godine i odudara od originala, maslinova i hrastova grančica na njemu su postale venac od malinovog i hrastovog lišća. Maslinova grančica ima jasnu simboliku, dok je simbolika venca sasvim drugačija i tu ove naknadne umetničke dorade po malo krive početni smisao. Ipak, ovo poslednje nije bitno zato što je ime grba pogrešno, pa u detalje nema smisla ni ulaziti dok opstaje greška u naslovu Odluke.

Još jedan grb i zastava Vojvodine neće dovesti do rađanja većeg broja dece u pokrajini, niti će omogućiti bolje javne usluge u zdravstvu i obrazovanju, neće poboljšati uslove privređivanja, niti smanjiti obim iseljavanja građana iz zemlje. Ipak, već na petoj sednici novog sastava Skupštine ova tema dobija svoje mesto, pre svih životnih pitanja.

Poslanici pokreta Dosta je bilo su bili uzdržani pri glasanju za ove simbole. Smatramo da je bilo hitnijih pitanja kojima ova Skupština treba da se bavi i u svom govoru u Skupštini smo nabrojali šta je to sve što je očigledno najhitnije. Hitnijim smatramo rešavanje pitanja koja suštinski utiču na kvalitet života građana. Da smo mogli da postignemo da Skupština APV prihvati da grb umesto tradicionalnim nazove istorijski značajnim verovatno bismo drugačije glasali, ipak jedna neistina u Statutu prepisana u Odluku je bila ozbiljna kočnica za nas, a nije glasalo za simbole još par opozicionih stranaka, svaka iz svog razgloga koji je obrazložila. I tako je ponovo iskopan stari razdor simbolič(n)kog značaja između pozicije i opozicije, pa bi se moglo očekivati da u narednim godinama promene vlasti dovedu i do promena dela Statuta koji definiše simbole večito iznova spajajući svoje političko viđenje Vojvodine, sa istorijom, stranačkom političkom kulturom i sve lošije sagledavanom stvarnošću. Do tada, ako ste odgovorno lice u javnim sektoru, nabavite grb i zastavu, jer su planirane kazne za one koji ih ne postave u predviđenom veoma kratkom roku jako rigorozne.

Poslanička grupa pokreta Dosta je bilo u Skupštini APV