Autorski tekst Mediji

REM nezakonito krije izveštaje o predstavljanju kandidata u medijima

Regulatorno telo za elektronske medije (REM) objavilo je Izveštaj o predizbornim oglasnim porukama tokom predizborne kampanje 2017. godine.

Ovaj Izveštaj, samo je jedan od onih koje je ovo telo bilo dužno da objavi, a interesantno je da su izostavljeni podaci o tome koje su televizije prenosile skupove kandidata na predsedničkim izborima, u kom trajanju i pod kojim uslovima. Upadljiv izostanak ovih informacija pruža nedvosmislen dokaz o tome kako je vladajuća koalicija najgrublje zloupotrebila medije.

Nastavljajući sa praksom od prošle godine, REM ni sada nije objavio izveštaj o nadzoru nad medijima tokom predizborne kampanje iako je to njegova zakonska obaveza. Kako se navodi u Zakonu o elektronskim medijima, REM je i osnovan kako bi se bavio očuvanjem, zaštitom i razvojem slobode mišljenja i izražavanja, kako bi štitio interes javnosti u oblasti elektronskih medija na način primeren demokratskom društvu. REM već godinama odbija da ispunjava obaveze zbog kojih je osnovan i zbog toga imamo medije u kojima dominira monolog samo jednog čoveka.

Podsetimo da je prošlo više od godinu dana otkako REM odbija da objavi izveštaj o monitoringu programa pružalaca medijskih usluga tokom predizborne kampanje u vreme prošlogodišnjih parlamentarnih izbora. Iako je bilo indikacija da taj izveštaj postoji, aktuelni članovi REM su to uporno negirali a kasnije su prešli na tvrnje da nemaju zakonsku obavezu da ga objave. Jasno je da izveštaj nisu smeli da objave jer bi on jasno pokazao neravnomernu zastupljenost političkih stranaka, masovnu zloupotrebu medija od strane vladajuće stranke, kao i pristrastnost u izveštavanju ogromne većine medija. Takođe, ono što bi taj izveštaj takođe pokazao jeste da članovi REM nisu učinili ništa kako bi takve zloupotrebe sprečili i obezbedili fer uslovi za sve učesnike izbornog procesa.

Odbivši da vrše ovlašćenja koja su im data, oglušivši se o Ustav Republike Srbije prema kome ‘’svako ima pravo da istinito, potpuno i blagovremeno  bude obaveštavan o pitanjima od javnog značaja’’ (čl. 51), članovi Saveta REM su najgrublje prekršili medijske zakone kojima se uređuju osnove slobode medija, slobode izražavanja, kao i prava svih građana na istinito, pravoverno i blagovremeno informisanje. Kako svakodnevno ukazuju na to da su strogo kontrolisano telo u službi aktuelne vlasti, članovi REM su izgubili svaki legitimitet i kredibilitet, te bi odmah trebalo da podnesu ostavke i snose odgovornost zbog višegodišnje sramne situacije u ovdašnjim medijima koji su ponizne sluge aktuelne vlasti i jedini temelji na kojima ona počiva.

dr Ana Stevanović
narodna poslanica
članica Dosta je bilo – Novi Beograd

Dr Ana Stevanović

Dr Ana Stevanović

Maturirala u Petoj beogradskoj gimnaziji. Diplomirala 2008. godine menadžment i produkciju u pozorištu, radiju i kulturi na Fakultetu dramskih umetnosti, u Beogradu. Doktorirala na temi psihologije menadžmenta i liderstva, organizacionih inovacija ustanova kulture i psihologije kreativnosti na istom fakultetu.

Od 2004. godine aktivno učestvuje u organizaciji istaknutih kulturnih događaja, a ponajviše se bavila komunikacionim strategijama i odnosima s javnošću sarađujući sa najvećim filmskim festivalima u zemlji. Kao jedan od najboljih studenata bila je stipendista Ministarstva prosvete i nauke RS, Skupšine Grada Beograda, Republičkog zavoda za razvoj naučnog i umetničkog podmlatka, Eurobanke EFG i Vlade Republike Grčke na Aristotelovom Univerzitetu u Solunu.

Objavila oko petnaest naučnih radova u domaćim i međunarodnim naučnim časopisima u kojima je istraživala teme poput medijske cenzure i etike medija, psihologije liderstva i komunikacionih strategija. Preko 13 godina u oblasti kulture i umetnosti na poziciji menadžer za komunikacije.

Ostavite komentar

Budite prvi da komentarišete!

avatar
2500