Vojvodina Zdravstvo Saopštenje

Sportska medicina – bolje lečiti, nego sprečiti?

„Sportska medicina sve više se bavi fizičkom aktivnošću, kao sredstvom za očuvanje i unapređenje zdravlja. Zato se sa opravdanjem očekuje da će Sportska medicina biti medicina 21. veka”. Dok u Kragujevcu ovo tvrde, bar na tamošnjem sajtu Doma zdravlja, u Novom Sadu i Pokrajini, smatraju da su kurativa i lečenje posledica, ipak jedina prava medicina. Ovo smatra i Pokrajinski sekretar za zdravstvo, proglašavajući se nenadležnim u situaciji kada Uprvani odbor Doma zdravlja Novi Sad, cenovnikom odbija građane od jedine medicinske specijalnosti koja na adekvatan način tretira povrede , nastale prilikom amaterskog i profesionalnog bavljenja sportom. Pri tome kao iskustan ortoped, trebalo bi da je svestan štetnosti ovakvog političkog stava.

 

Kako to? Trenutno vlada neopisivo šarenilo u cenovnicima za pružanje zdravstvenih usluga, koje nisu obuhvaćene obaveznim zdravstvenim osiguranjem domova zdravlja u Vojvodini, a tiču se preglede specijalista sportske medicine. Tako u Subotici je ova usluga za prvi pregled 690 dinara, a 200 dinara za svaki ponovljeni, i 200 dinara za elektroterapiju po uključivanju. U Zrenjaninu je 449 dinara pregled, a elektroterapija 200 dinara. Van Pokrajine je recimo u Kragujevcu cena pregleda spec.sportske medicine za pregled sportista profesionalaca je 800 dinara, a sportista amatera 500 dinara , što sve govori o približnoj tržišnoj ceni ove vrste pregleda. Dolazimo do apsurdne cene u Domu zdravlja Novi Sad od 1.600 dinara za prvi i svaki naredni pregled, kao i cene elektroterapije od 2.000 dinara i pregled radi utvrđivanja opšte zdravstvene spostobnosti učesnika u sportu 2.000 dinara, a posebne 2.500 dinara. Cenovnik Doma zdravlja Novi Sad je donet 6.03.2017. a stupio na snagu 20.03.2017. Napominjem da je u većini domova zdravlja u zemlji na snazi formalno nezakonita praksa, gde se sve ovo radi o trošku obaveznog zdravstvenog osiguranja, da je građanima besplatna i time dostupna. Domovi zdravlja u kojima je Državni revizor ustanovio ovu nepravilnost to su korigovali, počeli da naplaćuju kao vanstandardnu uslugu, ali niko nije ni blizu visinom cene ove usluge novosadskom domu zdravlja?!

Na ovo smo ukazali na sednici Skupštine AP Vojvodine, smatrajući da visine ove zdravstvene osluge, spram životnog standarda korisnika zdrvstvenih usluga, dovodi u pitanje pravo na zdravstvenu zaštitu utvrđeno članom 3. Zakona o zdravstvenoj zaštiti. Postavili smo pitanje Pokrajinskom sekretaru šta će da učini ovim povodom, a shodno članu 13. Zakona o zdravstvenoj zaštiti, stav 1. tačka 3. koordiniranje, podsticanje, organizaciju i usmeravanje sprovođenja zdravstvene zaštite koja se ostvaruje delatnošću organa jedinica lokalne samouprave, građana, preduzeća, socijalnih, obrazovnih i drugih ustanova i drugih organizacija;
Na drugo pitanje nismo dobili nikakav odgovor! Bilo je: da li Pokrajinski sekreterijat na čijem je čelu, namerava da predloži Skupštini AP Vojvodine, koja bi eventualno uputila predlog izmene republičkog Zakona o zdravstvenom osiguranju u pravcu dostupnosti iz obaveznog zdravstvenog osiguranja, svima koji se bave sportom ili rekreacijom, i to izmene člana 61. stav 1, alineja 17. ili izmenu člana 110. stav 1. alineja 17. nacrta novog Zakona o zdravstvenom osiguranju? Oba tretiraju amatersko i profesionalno bavljenje sportom kao luksuz, isključujući ga iz obaveznog zdravstvnog osiguranja, zanemarujući ovaj vid preventivnog izbegavanja, kasnijeg zakonitog trošenja sredstava na kurativu (ortopedsku, kardiovaskularnu, onkološku), iako je činjenica da neadekvatno lečenje sportskih povreda, vodi u degenerativne promene, a da je za neoperativno lečenje povrede mišića, ligamenata i zglobova po mišljenju medicinske struke jedino nadležan specijalista sportske medicine, koji je jednako potreban kako deci, tako i odraslim sportistima i rekreativcima. Mi ne odustajemo, pa ćemo tako i ovu temu pokretati ponovo u Narodnoj skupštini, kada na red dođe predlog novog zakona o zdravstvenom osiguranju.

Od strane poslaničke grupe Dosta je bilo u Skupštini Vojvodine je učinjen napor da se na institucije izvrši pritisak da se u oblast sportske medicine uvede red kroz jasna pravila, kao i da se spreči diskriminacija nekih građana izuzetno visokim cenama ove zdravstvene usluge u mestima u kojima žive. Koliko smo u tome uspeli možete pročitati u dokumentima ispod, a video materijal o ovoj temi, snimljen na sednici Skupštine Vojvodine nalazi se na fejsbuk strani Dosta je bilo – Vojvodina.

Pitanje koje sam postavio Pitanje poslanika (1)

Odgovor koji sam dobio pismeno.

Aleksandar Zelenski, poslanik
Poslanička grupa «Dosta je bilo»