Stranka DJB

Ljupka Mihajlovska – Biografija

Direktorka Univerzitetskog centra za studente sa hendikepom Univerziteta u Beogradu, gde radim na pružanju podrške mladima iz osetljivih društvenih grupa, na razvoju i primeni koncepta inkluzivnog obrazovanja na svim nivoima, poštovanju ljudskih prava i različitosti i negovanju tolerancije.

Bila je članica Stručnog tima za reformu visokog obrazovanja Republike Srbije od 2013. do 2015. godine, kao i koordinatorka tematske grupe Obrazovanje, vaspitanje i obuka mladih tokom izrade Nacionalne strategije za mlade 2015-2025 i Akcionog plana 2015-2017.

Osnivačica je nevladine organizacije koja se bavi promovisanjem koncepta celoživotnog učenja – „Podeli znanje“.

Bila je i izvršna direktorka nevladine organizacije Udruženje studenata sa hendikepom do 2011.

Diplomirala na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu 2009. godine.