Stranka DJB

Nenad Božić – Biografija

Diplomirao 1997. na Mašinskom fakultetu u Beogradu i zaposlio se u Institutu Goša u Beogradu.

Od 2000. do 2004. godine, radio u Sloveniji i Nemačkoj gde je specijalizovao projektovanje i razvoj mašina i opreme za industriju čelika, sarađujući sa kompanijama koje su lideri u toj oblasti (Siemens VAI MT i SMS Group).

2004. se vraća u Kragujevac i osniva mali projektni biro za projektovanje i razvoj mašina i industrijske opreme.

Učestvovao kao projektant i projekt menadžer na preko 50 projekata implementacije opreme u čeličanama širom sveta.

Član Project Management Istitute (PMI) iz SAD, kao i PMI Serbia Chapter-a.