Stranka DJB

prof. dr Ratko Jankov – Biografija

Univerzitetska karijera prof. dr Ratka Jankova trajala je 41 godinu na Hemijskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Završio je kao šef Katedre za biohemiju 2011. godine na predmetima Hemija prirodnih proizvoda i Imunohemija.

Objavio je više od 100 članaka iz biohemije u naučnim časopisima sa SCI liste, učestvovao na više od 200 naučnih konferencija i napisao 9 udžbenika za osnovnu, srednju školu i univerzitet.

Od 2004. do 2008. godine bio je član Nacionalnog prosvetnog saveta Republike Srbije, dok je od 2007. do 2008. godine bio pomoćnik ministra za fundamentalna istraživanja, u Ministarstvu nauke Republike Srbije.

Jedan od osnivača NVO Obrazovnog foruma u Beogradu 2000. godine, a od 2013. godine i izvršni direktor.

Bio je rukovodilac ekspertske grupe za obrazovanje nastavnika u projektu “Strategija razvoja obrazovanja Srbije do 2020+.”

Oznake