Stranka DJB

Aleksandra Tomašević – Biografija

Osnovnu školu i gimnaziju završila u Nikšiću. Diplomirala 2010. godine na Fakultetu organizacionih nauka u Beogradu, smer Upravljanje kvalitetom. Od 2011 do 2015. u više kompanija obavljala posao marketing menadžera i menadžera prodaje. Od 2015. radi na internet portalu koji obrađuje teme vezane za menadžment sistemom kvaliteta, organizuje konferenciije i okrugle stolove o standardima u prehrambenoj, automobilskoj i dr industrijama. U junu 2017. izabrana za sekretara opštinskog odbora „Dosta je bilo“ Palilula. Član Opštinskog odbora Palilula i član Gradskog odbora.
Oznake