Autorski tekst Beograd Pravosuđe

Evropski sud neće lako oprostiti Opštini Vračar rušenje lokala

Brzopletim rušenjem objekata na Kalenić pijaci Opština Vračar je stavila na ozbiljan test ne samo svoje rukovodstvo već i celokupni javni poredak Republike Srbije. Naime, iako je na aukciji privremene objekte sa dozvolom na uglu Krunske i Viške ulice pre 30 godina prodala građanima, Opština je sada odlučila da iste ukloni, a da pri tom uopšte ne razmotri kako zakonite interese vlasnika objekata, tako i pravnu valjanost svoje akcije. Iako je zemljištu na kome se objekti nalaze tek u 2015. godini promenjena namena iz građevisnkog u javnu površinu, to samo po sebi nije bilo dovoljno da se pristupi ovako radikalnoj akciji protiv imovine ljudi koji su verovali državi. Rušenje je započeto krajem jula, bez znanja Skupštine opštine.

Po ko zna koji put, politički interesi su nadvladali javni interes. Država se ponovo našla u poziciji neigranja same sebe, slično kao u slučaju Savamale. Kao šef odborničke grupe Dosta je bilo u Skupštini Vračara, osećam odgovornost prema građanima ne samo zbog rušenja ili uklanjanja objekata, već i zbog činjenice da sam kao odbornik deo organa lokalne samouprave koji je masovno prekršio njihova osnovna ljudska prava. Ipak, nadam se da ćemo uspeti da sprečimo veće posledice ovog kršenja prava, ali i da ćemo uspeti u makar delimičnom saniranju.

O čemu je zapravo reč? Vlasnici pomenutih lokala su sa sticanjem pravnog osnova korišćenja, postali i titularima određenih ljudskih prava, pre svih prava na imovinu, ali i prava na dom. Prema praksi Evropskog suda za ljudska prava, pravo na imovinu obuhvata i pravo zakupa, pravo korišćenja, pravo na obavljanje privredne delatnosti, ali i legitimna očekivanja. Dakle, ne samo svojinu. Pravo na dom, kao deo prava iz člana 8 Evropske konvencije garantovano je kako onima koji žive tako i onima koji obavljaju privrednu delatnost u određenom prostoru. Državni organi, u konkretnom slučaju Opština Vračar, mogu pod određenim uslovima da se umešaju u ova prava građana, ali na tačno određen način. I u pogledu tog mešanja postoji značajna praksa Evropskog suda za ljudska prava. Da bi ste nekome ograničili pravo na imovinu, neophodno je da osim zakonitosti postupanja, ispunite još tri uslova: da imate legitimni cilj, da između cilja i sredstava za njegovo ostvarivanje postoji pravična ravnoteža i da titularu prava na imovinu isplatite nakandu koja ne sme biti manja od tržišne. Da biste nekom ograničili pravo na dom, to mora biti neophodno u demokratskom društvu. Evropski sud jasno pravi razliku između ovog pojma i napominje da neophodno ne znači i nužno, korisno, poželjno i sl.

Ovo znači da je rušenjem objekata Opština Vračar postupala suprotno standardima Evropske konvencije, sve i da je imala zakonski osnov za rušenje. Nesporno da jeste. Da li se Opština Vračar nalazi u riziku da isplati ogromne sume titularima imovinskih prava nad lokalima? To je gotovo izvesno. Da li su građani Opštine Vračar i Republike Srbije žrtve kršenja osnovnih lljudskih prava? Na žalost, jesu. Da li je ovo još jedna završena priča? Mi mislimo da nije.

Odbornička grupa Dosta je bilo će ovim povodom zahtevati hitnu istragu o postupanju nadležnih službi Opštine Vračar. Tražićemo hitno sazivanje vanredne sednice Skupštine, na kojoj će se raspravljati o pojedinačnoj odgovornosti nadležnih. Zahtevaćemo da se izvrši procena štete koja je naneta vlasnicima lokala i da se vansudskim putem naknada te štete isplati. Insistiraćemo i da naknadu refundiraju odgovorni, pošto je šteta naneta i Opštini i građanima, i to grubom nepažnjom. Pokušaćemo da opštinsku vlast ubedimo da je to i u njenom interesu. Jer jednom moramo početi da pravimo razliku između političkih interesa, koji su različiti, i interesa javnog poretka i vladavine prava, koji bi za sve nas trebalo da bude zajednički.

Posle nepogrešivosti, kao nedostižne vrline, najveća vrlina je sposobnost da se greška prizna. U tom slučaju, njene posledice imaju ograničen domašaj i mogu se ispraviti. Ako rukovodstvo Opštine Vračar ne uvidi i ne prizna grešku, bojim se da će cena ovog rušenja biti ogromna. Evropski sud nam ovo neće tako lako oprostiti, sve i da srpski sudovi budu blagonakloni prema našem diletantizmu. A Dosta je bilo svakako neće dozvoliti da ovo ostane na dnevno-političkoj kritici.

Vojin Biljić
predsednik beogradskog odbora “Dosta je bilo”