Zapadna Srbija Stranka DJB

Vladimir Nastić – Biografija

Rođen je u Čačku, 1984. godine gde je završio osnovnu školu i gimnaziju, društveno-jezički smer. Po zanimanju je diplomirani ekonomista, smer međunarodni menadžment. Studije je završio na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Kragujevcu sa prosečnom ocenom 8,1. Diplomirao je na temu „Upravljanje ljudskim resursima u procesu pružanja kvalitetne usluge “ sa ocenom 10.

Od 2009. godine radi na komercijalnim poslovima u više domaćih privatnih kompanija.  Jedan je od osnivača nevladine organizacije Kulturni centar Lift iz Čačka sa kojom je realizovao nekoliko desetina projekata iz oblasti kulture i poboljšanja položaja mladih u Čačku. Držao je treninge iz oblasti pisanja biznis plana i razvijanja preduzetničkih ideja.

Član je pokreta Dosta Je Bilo od samog osnivanja, od marta 2014. godine i trenutno je na poziciji Okružnog koordinatora za Moravički okrug.

Hobiji su mu šah, biciklizam i muzika. Oženjen je i otac jednog dečaka.