VIDEO Govor Državna uprava Obrazovanje Skupština

Da li ćemo školovati stranačke kadrove za javne poslove?

U Narodnoj skupštini je predloženo usvajanje zakona o Nacionalnoj akademiji za javnu upravu. Naša načelna zamerka je, ako se zakon usvoji u obliku u kome se predlaže, da će na dalje školovanje službenika u javnoj upravi biti omogućen veliki uticaj politike i političkih stranaka. Ovakva vrsta obuke i stručnog usavršavanja administracije je neophodna i zaista je potrebno od javne administracije u Srbiji napraviti profesionalno jezgro, ali se bojim da je zbog načina na koji je koncipirana, Nacionalna akademija to neće moći da obezbedi.

Amandmanima smo predložili dve važne izmene. Prvo, pogrešno je da se ceo koncept akademije usmerava samo na javnu administraciju i javnu upravu, već bi stručna obuka trebalo da se usmeri i na oblast javnih politika. Drugo, predlažemo da dok se ne steknu uslovi, Nacionalna akademija za javnu upravu ne bude posebna institucija, nego da to bude program koji će se izvoditi na postojećim visokoškolskim ustanovama Republike Srbije.

Zašto uopšte uvodimo dodatno obrazovanje za ljude zaposlene u javnoj upravi? Zato što se javna uprava, kao i potrebe društva, neprekidno menja. Zato je neophodno da se i javni sektor neprekidno prilagođava promenama koje nastaju u društvu.

Na primer, jedna od stvari koja se unapređuje svuda u svetu, kroz Sigma projekat, jeste da se poveća administrativna transparentnost državnih odluka, da se javna administracija ponaša u skladu sa etičkim principima, da se potrebama građana izlazi s više pažnje, da se uvažava pravo žalbe, da se štite lični podaci građana… Da li je za ovakav nivo promena neophodno da postoji Nacionalna akademija za javnu upravu? Nije, jer mnoge od tih stvari mogu odmah da se promene.

Kako? Potrebno je, na primer, da se promeni ponašanje u Narodnoj skupštini. Jer, ako predsednica Narodne skupštine skrati sednicu za 255 minuta mimo svake zakonske procedure, onda ta odluka i takvo ponašanje izlazi u javnost pa javni službenici pomisle ovako: ako predsednica Skupštine može da krši poslovnik, što ih ne bi kršio i ja? Dakle, za promenu vam nije potrebna Akademija, potrebno je da postoje ljudi koji savesno obavljaju svoj posao.

Zatim, stvari stoje malo drugačije kada treba usvajati i primeniti novi zakon i nove politike. Ko će da vrši obuku državnih službenika kada se usvoji neki novi zakon? Ljudi koji se inače time bave i zaposleni su na visokoškolskim ustanovama. Pošto će ti ljudi biti angažovani na Nacionalnoj akademiji, zašto se onda cela ta stvar i ne bi obavljala na visokoškolskim ustanovama?

Veliki problem je i to što se u predlogu zakona navodi da je sistem akreditacije ove institucije izmešten iz postojećeg sistema akreditacija Republike Srbije. Dakle, svi univerziteti koji apliciraju imaju jedan nivo standarda koji bi trebalo da ispune, ali Nacionalna akademija, predložena kao jedna od najvažnijih institucija, će imati potpuno druge standarde. Te standarde će, kako možemo da pročitamo u obrazloženju, raspisivati ministar. Pošto će i direktora i program takođe birati i odobravati Vlada, dobićemo jednu u potpunosti političku instituciju. Na kraju, imaćemo instituciju u kojoj će se podučavati stranački kadrovi da obavljaju stranačke poslove u javnoj upravi.

Sve što je nabrojano u ovom zakonu može odmah da se primeni i sprovede, tako što bi u Narodnoj skupštini poslanici počeli da se ponašaju normalno, pa bi tako državni službenici videli kako treba da se ponašaju prema građanima. Jer, šikaniranje ljudi u Narodnoj skupštini je indirektno šikaniranje građana.

Dakle, uz sve što bi ova akademija trebalo da radi, po predloženom zakonu ćete od te institucije napraviti stranačko telo i tako pojačati stranačku kulturu čak i u tom važnom telu. “Što se grbavo rodi, vrijeme ne ispravi”, Ako grbavo napravite ovu veoma važnu instituciju, godinama nećemo moći da uklonimo nedostatke.

Dosta je bilo

Dosta je bilo

Ostavite komentar

1 Komentar na "Da li ćemo školovati stranačke kadrove za javne poslove?"

avatar
2500
najnoviji najstariji
Čačanka
Gost
Čačanka

Da li ja ovo dobro razumem, u planu je osnivanje posebne institucije za obrazovanje zaposlenih u javnoj upravi? Pristup toj Akademiji će imati samo već zaposleni? Raspolažemo polupismenim prostačkim kadrom i sad nemamo kud nego da iz budžeta izdvojimo pare za njihovo dodatno, kakvo takvo obrazovanje? A da otpustimo nepismene, bahate barabe? I zaposlimo ovu decu što odoše iz Srbije? Profesionalno usavršavanje prema potrebi je u redu, kroz posebne programe u postojećim institucijama, a poštovanje važećih zakona i etičkih principa bi trebalo da se podrazumeva. To ovaj kadar neće naučiti ni ako budemo platili osnivanje ne jedne nego 3 Akademije.