Stranka DJB Šumadija

Aleksandar Mijailović – Biografija

Rođen u Kragujevcu 1972.godine, gde je završio Prvu kragujevačku gimnaziju – prirodno naučni smer.Od 1992. godine počeo da radi u A.D ,, Velefarm,, Beograd i od tada radio u više domaćih i stranih kompanija na poslovima prodaje, organizacije i menadžmenta, i u skladu sa tim prošao više internih seminara i treninga koji se tiču

  • Veština komunikacije
  • Veština pregovaranja
  • Oganizovanje marketinških aktivnosti
  • Upravljanje vremenom i informacijama…..

Motivi angažovanja u DJB su promene na bolje u zemlji u kojoj živimo a takođe i sa profesionalne strane, želi da da svoj pun doprinos promenama i iskaže sebe na jedan pravi društveno koristan način.

Od 2017. godine  preduzetnik i trenutno se nalazi na poziciji okružnog koordinatora za Šumadijski okrug.

Govori engleski jezik i služi se ruskim.

Oženjen.