© www.JohnWolfrik.com 2017.
Stranka DJB Šumadija

Ivana Đorđević – Biografija

Rođena 4.juna 1976. u Kragujevcu. Završila Prvu kragujevačku gimnaziju, Društveno-jezički smer, a potom na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu, na smeru Međunarodni odnosi stiče zvanje Diplomirani politikolog za Međunarodne poslove. Studije završila odbranom Diplomskog rada sa temom: “Nasilje na Kosovu i Metohiji u periodu od 1984. do 2004. godine” koji je ocenjen najvišom ocenom.

U toku studija radila u knjigovodstvenoj agenciji, a nakon završetka studija, kao profesor Sociologije u Prvoj tehničkoj školi u Kragujevcu. Nakon toga, počinje njena novinarska karijera. Radila je kao novinarka u redakciji Informativnog programa Radio televizije Kragujevac, a potom u redakciji Jutarnjeg programa RTK. Nakon dvogodišnjeg radnog iskustva u oblasti digitalnog marketinga, ponovo se vraća novinarskom poslu.

Strastveni je ljubitelj grčke antičke filozofije i Međunarodnog humanitarnog prava.