Странка ДЈБ Шумадија

Немања Сарић – Биографија

Рођен 1980. године у Аранђеловцу, где је завршио основну школу и гимназију, природно-математички смер. Високу грађевинско-геодетску школу универзитета у Београду завршава 2008. године и стиче звање струковни инжењер грађевинарства.

У току студија, хонорарно ради у једном од бироа за грађевинско пројектовање, где се и запошљава одмах након завршених студија на пословима пројектанта бетонских конструкција у области високоградње. У 2010. години прелази у фирму која се бави извођењем грађевинских радова у области нискоградње, и учествује у великом грађевинском пројекту у иностранству.

Од 2012. године враћа се у родни град и запошљава у једној од највећих домаћих компанија која се бави производњом материјала и опреме у области грађевинарства, на позицији инжењера техничке подршке. Од 2015. године именован на место руководиоца службе техничке подршке на којој је до данас.

У току каријере стекао знања и вештине које су примењиве у готово свим областима живота. Као члан тима или као вођа тима, учествовао у великом броју грађевинских и инфраструктурних пројеката како у земљи тако и иностранству.

Тренутно обавља функцију општинског координатора ДЈБ Аранђеловац.

Ожењен је и отац је два дечака.