VIDEO Obrazovanje Skupština

(VIDEO) Ana Stevanović – Hiperprodukcija vukovaca nikako ne može biti dobra

Kao što se tiče i svih ostalih članova, mi smo podneli amandman takođe da se i ovaj član zakona briše, zato što smatramo da je zakon strahovito loš i da ne postoji taj amandman kojim se ovaj zakon može popraviti.

Pre nego što uvedete dualno obrazovanje, mi savetujemo ministru, ministarstvu i svim ostalim akterima koje se bave obrazovanjem u našem društvu, da naprave korenitu reformu školstva u Srbiji.

Mi koji smo radili u obrazovanju svesni smo da nam iz osnovnih škola dolaze deca koja su funkcionalno nepismena. Među njima, nažalost, ima i onih učenika koji završe osnovnu školu sa odličnim uspehom. Imate vukovaca koji, nažalost, dođu u srednju školu i koji ne znaju da razmišljaju, koji ne znaju da misle iako imaju odlične ocene, sve petice, čak neki i Vukove diplome, tako da u ovom slučaju vidimo da ocena nije merilo znanja i hiperprodukcija vukovaca, odličnih učenika ne može nikako biti dobra.

Pre nego što primenite i uvedete dualno obrazovanje svaka reforma jeste dobra koja je usmerena na sticanje funkcionalnog obrazovanja naših učenika zato što ukoliko nemamo učenike koji su osposobljene da misle, koji ne mogu da razluče dobro od lošeg, koji ne mogu da primene ono znanje o kojem su učili i stekli u osnovnoj školi, vi onda nemate aktivne građane ovog društva.

Leonardo da Vinči je rekao da učenje nikada ne iscrpljuje um, tako da vas ja molim da stvorite takvu reformu gde će učenje biti zadovoljstvo učenika. Traje predrasuda velika da đaci ne vole da uče. Đaci vole da uče, ali vole da uče zanimljive i kvalitetne sadržaje. Osavremenite programe i uvedite atraktivne sadržaje u kojima će đaci uživati. To će biti suštinska reforma obrazovanja. Bez toga ne možete i nemojte pristupati dualnom obrazovanju. Neće biti efikasno, neće biti dobro i učiniće ogromnu štetu našem obrazovanom sistemu, koji je, već ste i sami svesni, uveliko urušen, uveliko loš, iako je obrazovanje jedan od krucijalnih temelja ne samo našeg, već i svakog ostalog društva. Hvala.