Južna Srbija Skupština Socijalna zaštita

U ime i korist Nišlija

Realizovana je inicijativa odborničke grupe “ Dosta je bilo“ u Nišu za regresiranje besplatnog boravka dece u privatnim vrtićima za povlašćene kategorije dece!
Jednoglasno je uz aplauz u Skupštini Grada Niša na sednici 01.11.2017 god izglasana inicijativa koja je u ime odborničke grupe „Dosta je bilo“ pokrenuta da bi se ispravio propust i nesklad koji je postojao između dve gradske odluke („Odluka o pravu na naknadu dela troškova boravka dece u predškolskoj ustanovi čiji je osnivač drugo pravno i fizičko lice“ i „Odluka o finansijskoj podršci porodici sa decom na teritoriji Grada Niša“) u vezi sa regresiranjem troškova boravka dece iz kategorija:
  • treće i četvrto dete u porodici;
  • dupli blizanci, trojke i četvorke;
  • deca ratnih vojnih invalida od I do IV kategorije;
  • deca lišena roditeljskog staranja;
  • deca sa smetnjama u razvoju;
Usvajanjem ove izmene „Odluke o pravu na naknadu troškova boravka dece u predškolskoj ustanovi čiji je osnivač drugo pravno i ili fizičko lice“ roditelji dece iz nabrojanih kategorija oslobađaju se plaćanja mesečnih troškova od oko 4.500 rsd. Na godišnjem nivou je to oko 50.000 rsd.
Ovim će od 2018. god svi roditelji ove dece biti oslobođeni plaćanja i u predškolskoj ustanovi „Pčelica“ i u privatnim vrtićima.
Jednoglasno izlasavanje inicijative Pokreta „Dosta je bilo“ ukazuje na prepoznavanje vrednosti inicijative za naše sugrađane od strane svih odborničkih grupa u Skupštini Grada Niša.
Nadamo se da ovo neće ostati usamljeni primer ovakvog sagledavanja korisnih predloga i dobrih namera u inicijativama koje dolaze pred predstavnike građana Niša bez obzira kojoj političkoj opciji pripadaju.
Pokret “Dosta je bilo” u Nišu će i u narednom periodu, kao i do sada, nastaviti da radi samo i isključivo u najboljem interesu svih Nišlija.
Mi ne odustajemo!
Radmila Popović
Odbornica Pokreta“Dosta je bilo“ u Skupštini Grada Niša
Oznake