VIDEO Kultura Skupština

(VIDEO) Ana Stevanović – Šta kvalifikuje gospodina Krlića za predsednika odbora za kulturu?

Evo peti put, tema odnosno dnevni red jeste izbor predsednika odbora. Kako da ga izaberemo, na osnovu čega ako o njemu ne znamo ništa? Znači, odgovorite mi na to pitanje. I pod dva, niko nije sa ove strane pljuvao Maju Gojković. Kakve ste to stvari vi sada izrekli? Mi smo jednostavno pitali da znamo razlog zbog čega je ona podnela ostavku. To nije pljuvanje, samo želimo da znamo razlog zbog čega.

Ponavljam, evo peti put, izbor predsednika odbora jeste tačka dnevnog reda. Kako da ga izaberemo, na osnovu čega, ako ne znamo šta ga to kvalifikuje za ovu funkciju? Ništa više. Ja ovde ne vidim ništa ni uvredljivo, niti išta čudno. Kao kada imate razgovor za posao nekoga pitate koje su tvoje kvalifikacije, koje je tvoje znanje? Na osnovu čega ja tebe mogu da izaberem?

Isto i ovde, ne možemo izabrati nekoga koga ne znamo samo zato što ga bira većina. Svi će se zdravorazumski složiti da je to tako. Sada, da li će priznati ili ne, to je druga stvar. Na osnovu čega biramo određenog kandidata? Ja ću prva da glasam za gospodina Krlića ako se budem uverila da njegove kvalifikacije, njegovo znanje odgovaraju ovoj funkciji. Samo želimo da znamo na osnovu čega. I da ne sme jedini kriterijum biti „eto, birala ga je parlamentarna većina“.

To je loše, loše za ovaj odbor, loše za kulturu, loše za demokratiju u celoj zemlji ako ćete tako. I mislim da će se svako ko zdravorazumski razmišlja složiti sa mnom. Dakle, koje su to kvalifikacije na osnovu kojih treba da glasamo za gospodina Krlića?