Stranka DJB Šumadija

Zlatan Cakić – Biografija

Rođen 09.05.1973.godine. Srednju Mašinsko-elektrotehničku školu završio u Kruševcu, diplomirao na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u  Beogradu.

Po zanimanju je diplomirani inženjer elektrotehnike. Govori engleski i nemački jezik.

Radno iskustvo je stekao u IMK „14 oktobar“ i „Philip Morris“-u. Zaposlen u privatnoj firmi na poslovima programiranja. Poseduje diplome o završenim kursevima o planiranju i upravljanju drugima. Živi i radi u Kruševcu.

Uz pokret Dosta je bilo od osnivanja, član gradskog odbora u Kruševcu.