Autorski tekst Istočna Srbija Privreda

Čija tetka stoji iza priče o „DES“-u ?

Priča o dešavanjima u Preduzeću za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje lica sa invaliditetom ovih dana je više nego aktuelna.

Radnici „DES“ doo u ponedeljak 20. novembra 2017. godine okupili su se u nameri da spreče prodaju pokretne imovine firme u kojoj su proveli svoj radni vek.

Mediji su se postarali da priča o mukama radnika dospe u javnost, barem jedan deo priče, jer mukama radnika kraja nema.
Svi napori, nade i želje izjalovili su se: Bravarska linija za proizvodnju postala je vlasništvo  izvršnog poverioca, preduzeća „Des Konfekcija“ doo iz Zaječara, kao što je i najavljeno u tekstu: „Apsolutna destrukcija DES-a“ ( tekst možete pročitati na linku: http://dostajebilo.rs/apsolutna-destrukcija-des-a )

Neko će sigurno reći: prodato, dug poverioca je namiren, u skladu sa zakonom, i šta je sad tu i dalje sporno?

Krenimo redom.

Firma „Des Konfekcija“ doo osnovana je 19.01.2017. godine, kao jednočlano društvo sa ograničenom odgovornošću, a osnivački akt je overen u Osnovnom sudu 18.01.2017.godine.

                                                          Klikni za uvećanje slike
Rešenjem o izvršenju Osnovnog suda broj: II 1320/2016 od 22.12.2016. godine tada još uvek neosnovana firma „Des Konfekcija“ doo imenovana je za izvršnog poverioca koji ima potraživanja prema preduzeću „DES“ doo.
Upravo na osnovu ovog rešenja o izvršenju koje je doneo Osnovni sud u Zaječaru „Des Konfekcija“ doo postala je vlasnik bravarske linije za proizvodnju.
                                                                                Klikni za uvećanje slike
Šta je još sporno u pogledu predmetnog rešenja o izvršenju?

Za rešavanje sporova između privrednih subjekata, u ovom slučaju „DES“ doo i „Des Konfekcija“ doo, nadležan je po zakonu Privredni, a ne Osnovni sud, što navodi na pitanje: Zašto je Osnovni sud postupao i po kom osnovu u datom slučaju, imenujući pri tome neosnovanu firmu za poverioca rešenjem o izvršenju?

„Des Konfekcija“ doo nema nijednog zaposlenog, odnosno nijedno lice nije osiguranik po osnovu radnog odnosa u ovoj firmi.

Direktorka i osnivač preduzeća „Des Konfekcija“ doo, Kristina Gajić, još uvek je zaposleni firme „DES“ doo u Zaječaru, čiji je osiguranik.

Dakle, zaposleni u firmi „DES“ doo, direktor je firme koja nema nijednog zaposlenog, a koja je i pored blokade računa u iznosu od 55.745,02 dinara koja traje od 16.11.2017. godine postala vlasnik bravarske linije vredne 5.643.335,00 dinara.

Ukoliko preduzeće „Des Konfekcija“ doo nema svoje zaposlene, to znači da je, ako uopšte zaista i obavlja ma kakvu privrednu aktivnost, zaposlene najverovatnije angažovalo po osnovu ugovora sa nekom agencijom za zapošljavanje ili je izvršen lizing radnika.

Ko su ti radnici, sa kim je zaključen ugovor?

Ono što je takođe važno imati na umu je i sledeće: Da bi preduzeće moglo da koristi u svom nazivu termin DES moralo bi da ima najmanje 51% zaposlenih sa invaliditetom.
Firma „DES“ doo Zaječar trenutno na svom spisku zaposlenih ima 20 zaposlenih lica, 27 osiguranika,  od kojih 17 ima overene zdravstvene knjižice, ali ne po osnovu uredno plaćenih doprinosa, već po osnovu činjenice da su lica sa invaliditetom.
Doprinosi nisu plaćani godinama, a dugovanja su milionska. Zaposleni koji nisu lica sa invaliditetom nemaju zdravstvene overene zdravstvene knjižice jako dugo, a ni pravo da uživaju ma kakvu vrstu socijalne pomoći, jer se vode kao zaposlena lica.

Ako je verovati radnicima, onako, na reč: radnici „DES“ doo već mesecima obavljaju poslove za „Des Konfekcija“ doo, koje se bez saglasnosti skupštine preduzeća koristi od svog osnivanja pogonima i imovinom preduzeća „DES“ doo Zaječar i to bez ikakve nadoknade!

Ministarstvo za rad, socijalna i boračka pitanja uplatilo je 259.000 dinara za potrebe pokretanja stečajnog postupka u preduzeću „DES“. Postupajući sudija Privrednog sudija u Zaječaru i pored iznošenja dokaza o postojanju uslova za otvaranje stečajnog postupka, u smislu dopisa Ministarstva za rad,socijalna i boračka pitanja u kome se navodi da je preduzeće „DES“ doo prestalo sa radom 31.12.2016., nije otvorio stečajni postupak. Presudna je bila izjava direktora Miloša Radovića da preduzeće posluje, te nema uslova za proglašenje stečaja.

Po čijem blagoslovu se sve ovo dešava?
Čija to „tetka“ stoji iza priče o „DES“-u, ili je u pitanju možda neki rođak, koji ima „tetku“ sa dubokim džepom i jakim uticajem?

Da li će nadležni organi i službe konačno preduzeti nešto, ili možda ne smeju, jer je sve van njihove moći, zato što je blagoslov dat od strane nekoga sa vrha?

Najteži je zločin onaj koji se sprovodi protiv nemoćnih, a radnike „DES“doo neko je očigledno markirao kao laki plen.

Apelujem još jednom na sve nadležne organe, udruženja i sindikate, na medije: preduzmite sve što je u vašoj nadležnosti i moći da ovaj slučaj dobije svoj epilog, u skladu sa zakonom, pravdom i pravičnošću.

Anđela Risantijević
Potpredsednica  odbora „Dosta je bilo“ Zaječar
Oznake