Autorski tekst Vojvodina

Organizovana pljačka

Na 27. Sednici Skupštine Grada Novog Sada, održanoj 19.10.2017. jedna od tema zasedanja bila je i procena vrednosti kapitala JKP “Put” Novi Sad. Izveštaj Skupštini Grada dostavio je „Centar za veštačenje“ DOO Novi Sad.
Među velikim brojem stavki koje su procenjivane, izuzetnu pažnju privlači tabela Procena vrednosti licence i programi.
Stavke 4. i 5. posebno se nameću, na prvom mestu visinom sredstava kojim su pokrivene, ali i kroz kolonu procenjena vrednost.

tabela

Naime, JKP “Put” je 2012. godine kupio poslovni softver za svoje potrebe od novosadske firme “M&I Systems”, za pozamašnu sumu koja je iznosila 52.000 evra. Nakon 4 godine kupuje još skuplji softver “AKORD”, od novosadske firme “Akord Softver”, za istu namenu, sada u vrednosti od 80.000 evra. Preduzeću kakvo je JKP “Put”, koje zapošljava oko 330 radnika, nije neophodno više od 10 trajnih licenci softvera za poslovne namene, te ako se uradi kratko istraživanje tržišta, može se doći do zaključka da vrednost programskog paketa koja zadovoljava potrebe „Puta“ varira između 3 i 4 hiljade evra.

Interesantno je napomenuti da je softverska kuća “Ipsylon d.o.o.”, koja je razvila “AKORD” softver, u većinskom vlasništvu predsednika Skupštine Grada Novog Sada, Zdravka Jelušića. U međuvremenu, 2014. godine u APR-u je registrovano preduzeće koje sada nosi naziv “Akord Softver d.o.o. Novi Sad”, na istoj adresi kao i “Ipsylon d.o.o”. Dakle, jedna firma je razvila softver, pa zatim druga firma nastavlja delatnost prve, da bi konačno treća firma realizovala prodaju JKP „Putu“, što se lako da utvrditi uvidom u tendersku dokumentaciju iz 2015. godine. Ovde je značajno napomenuti da je tender za nabavku poslovnog softvera za JKP “Put”, raspisan, realizovan, te ugovor potpisan sredinom 2015. godine, a datum same nabavke je 30.12.2016.

Uvidom u link , možemo videti da “Akord Softver ” ima i svoju prodaju, pa se postavlja pitanje zbog čega ona nije direktno realizovana, već preko posrednika.
Konačno, treba reći da kvalitet samog programskog paketa ocenjuju nezadovoljavajućim i sami zaposleni u ovom javnom preduzeću, a vidimo da je kuća zadužena za procenu vrednosti ocenila da “Akord” softver vredi gotovo 25% manje od prvobitne vrednosti posle perioda kraćeg od godinu dana.

Netransparentno i nedomaćinsko poslovanje javnih preduzeća omogućava nosiocima vlasti da, jednostavno rečeno, pljačkaju građane Novog Sada preko ovakvih javnih nabavki. Ne postoji drugo objašnjenje za postupak u kome javno preduzeće kupuje nešto što već poseduje i plaća ga 30 puta više od tržišne vrednosti. Novac se kontinuirano izvlači iz kasa javnih preduzeća i troši na nepotrebne investicije, da bi se na taj način bogatili pojedinci iz stranaka na vlasti ili osobe koje su povezane sa njima. Deo tog novca na kraju svakako završava i u stranačkoj kasi, kako bi se mašinerija i dalje održavala u pokretu.

Ovakve stvari su postale svakodnevica u političkom životu Srbije, kako na lokalnom tako i na svim ostalim nivoima vlasti. Ova organizovana pljačka, uz besmislene subvencije koje dodeljuje republička vlast, svakako vodi državu samo u jednom pravcu-u pravcu potpunog osiromašenja i srozavanja standarda života većine građana, bez razvoja infrastrukture, institucija i uslova neophodnih za normalan život u jednoj zemlji, puneći džepove pojedinaca na vlasti.

“Dosta je bilo” će stati na kraj ovakvom nedomaćinskom poslovanju gradske vlasti, uvođenjem potpune transparentnosti u radu javnih preduzeća, kao i svih organa lokalne samouprave. Ono što tražimo je da se na kraju meseca javno objave svi ugovori koje sklapaju preduzeća u vlasništvu grada, te da se može ostvariti uvid sa kim i pod kojim uslovima je ugovor realizovan, a zatim proceniti da li cena sklopljenog posla odgovara tržišnim uslovima ili ne.

Danko Nenezić
Odbornik „Dosta je bilo“, Novi Sad

Važni linkovi:
– http://www.mi-system.co.rs/proizvodi/crm/
– https://akord.rs/