Vojvodina

Zrenjanin: Poklanjanje zrenjaninske gasne mreže

Zrenjaninska distributivna mreža prirodnog gasa je poklonjena Srbijagasu.

Gasnu mrežu sa svim merno regulacionim stanicama u čijoj su izgradnji učestvovali svih 22000 poterošača, na kvazi hitnoj sednici Skupštine grada Zrenajnina, koja je održana 16.11.2017. a zakazana samo dan ranije, glasovima koalicije oko SNS, grad Zrenjanin predao je u svojinu JP „Srbijagasu“. Na sednici na kojoj odbornici Dosta je bilo nisu učestvovali odlučeno je da će Srbijagas nakon sprovođenja pravnog posla uknjižiti pravo svojine u katastru nepokretnosti nad našom gasnom mrežom.

U obrazloženju je navedeno nekoliko besmislica: da se tako obezbeđuje bolje i trajno snabdevanje, da se izbegava posrednik JKP „Gradska toplana“ Zrenjanin, da će se tako mreža dovesti u funkcionalno i bezbedno stanje.

Mreža je i sada bezbedna i funkcionalna, a snabdevanje redovno. To može da potvrdi svaki od 22000 potrošača. Namerno se ne pravi razlika između vlasništva nad infrastrukturom (gasnom mrežom) i distribucijom gasa. To su dve potpuno odvojene stvari. Kroz svoju gasnu mrežu Grad Zrenjanin je mogao i do sada da zaključi ugovor o distribuciju gasa sa bilo kim i sa Srbijagasom bez bilo kakvih ograničenja.

Gasna mreža je Sbijagasu predata zbog duga koji se gomila više od jedne decenije. Taj dug je narastao do 700 miliona dinara. Iako gradska vlast i rukovodstvo JKP „Gradske toplane“ Zrenjanin predstavljaju da je dug nasleđen, on je proizvod jedne loše poslovne politike u kontinuitetu. Isti je direktor Ilija Svilar i za vreme najintenzivnijeg nastajanja duga 2001-2010 i danas. On je dug mogao da nasledi samo od sebe.

Interesantno je da je JKP „Gradska toplana“ Zrenjanin u međuvremenu uzimala kredite od KWF nemačke banke u nekoliko navrata a ukupan iznos je veći od duga Srbijagasu. Ova sredstva su se trišila u investicije. Stiče se utisak da niko o dugu prema Srbijagasu preterano nije vodio računa.
Gasna infastruktura grada se predaje po ceni koju je procenila firma „EXOER-TEAM“ februara meseca ove godine. Ovu procenu nikako nismo mogli da vidimo. Nisu je videli ni odbornici koji su odlučivali da se gasna mreža preda Srbijagasu.

Grad će umesto jednog distributera gasa JKP „Gradsku toplnu“ Zrenjanin, imati drugog JP“Srbijagas“. Oba su JP pa to što vlasništvo nad gasnom mrežom više nije naše (gradsko) ne izgleda tako strašno. Međutim ako se nastavi ovaj trend, JP Srbijagas je takođe dužno ruskom partneru, može da se dogodi u skorijoj budućnosti da taj ruski partner preuzme Srbijagas. Tada će zrenjaninska distributivna gasna mreža biti u vlasništvu strane privatne firme koja će sa tom mrežom moći da radi šta god hoće. Moći će da odluči recimo da je neispolativo gas distribuirati kroz deo mreže kao što su sela jer su mali potrošači.

Aleksandar Korovljev
Dosta je bilo Zrenjanin