Autorski tekst Vojvodina

Partokratska država, partokratski gradovi

Skupština Grada Novog Sada je na sednici održanoj 24.11.2017. godine izvela ko zna koju po redu pokaznu vežbu iz partokratije, omiljene discipline na srpskoj političkoj sceni XXI veka.

Za razliku od dosadašnjih pojavnih oblika partokratije (izbori direktora javnih preduzeća, pokušaji javno-privatnih partnerstava i slično), ovoga puta se gradska vlast opsetila kako da nagradi svoje partijske vojnike zaposlene po gradskim javnim preduzećima. Jer, ne zaboravimo, članstvo bi uvek trebalo da bude na određenom nivou mobilizacije-nikad se ne zna kada će uslediti izbori ili referendum…

Gradsko veće Grada Novog Sada je tako donelo zaključak, kojim se nadzornim odborima javnih preduzeća čiji je osnivač grad, preporučuje da razmotre mogućnosti isplate solidarne pomoći zaposlenima zbog, kako to gradsko veće kaže, „teške materijalne situacije“.

Nadzorni odbori, u kojima sede partijski postavljena lica, nisu bili lenji, te su brže-bolje prekomponovali godišnje planove poslovanja. Zatim su kao veliki stručnjaci korporativnog upravljanja, doneli odluke koje će omogućiti radnicima isplatu solidarne pomoći u iznosu od 22.620,00 dinara, tako da to ne utiče na poslovanje preduzeća. Istine radi, to im i nije bio toliko težak zadatak, s obzirom da su finansijskim planovima predvideli ogromna sredstva koja tokom godine nisu aktivirali, jer realizacija planova rada nije na nivou projektovanog (za šta, naravno, niko neće biti odgovoran).

Kao i svaku lokalnu SNS vlast, ni novosadske vlastodršce nije ni najmanje zabrinula činjenica da je, u najmanju ruku, nelogično da solidarnu pomoć dobiju lica zaposlena u preduzećima u kojima bi svaki Novosađanin poželeo da radi. Nisu se zapitali ni kako je moguće da se solidarna pomoć isplaćuje po direktivi, a ne po dostavljenom obrazloženom zahtevu zaposlenog. Nisu pomislili ni da je nepravedno da solidarnu pomoć dobija i menadžment svakog od javnih preduzeća, iako je poznato da se plate zaposlenih na rukovodećim pozicijama završavaju sa pet nula. Konačno, ono što je možda i najvažnije, zatvorili su oči pred činjenicom  da u Novom Sadu, kao i u svim gradovima u Srbiji, postoje brojne kategorije građana koji su istinski materijalno ugroženi i kojima bi ovakva pomoć bila mnogo potrebnija (nezaposlena lica, penzioneri sa minimalnim primanjima, samohrani roditelji, porodice sa velikim brojem članova…).

Partokratiju ne zanima širi društveni interes, partokratiju zanima samo partijski interes!

U Skupštini Grada Novog Sada, koju čini 78 odbornika, jedina odbornička grupa koja je glasala PROTIV ovakvih odluka je odbornička grupa „Dosta je bilo“.

Zato što smo drugačiji. Zato što istinski želimo da stanemo na put svemu što razara naše društvo. Zato kada neko kaže da su sve partije iste – greši.

Nećemo stati…

Relja Aleksić
Odbornik „Dosta je bilo“, Novog Sada

Oznake