Zdravstvo Šumadija

Apotekarska ustanova Kruševac – primer nebrige vlasti kada nema svoj interes

Apotekarska ustanova (AU) Kruševac, čiji je osnivač Grad Kruševac, nalazi se u velikim gubicima, preko 330 miliona dinara. Dugovi su nastali u poslednjih nekoliko godina. Kao javna ustanova, AU Kruševac, kako to zakon i razum nalažu, podnosila je finansijske izveštaje svom osnivaču. U tim izveštajima se moglo videti da se finansijska situacija pogoršava i da treba preduzeti neke mere. To bi odgovoran osnivač i učinio, i to bez čekanja da situacija eskalira.

Zaposleni u ustanovi su tražili da se nešto učini i spreči propadanje ustanove. Znajući da su institucije sistema potpuno urušene i da se prava moć nalazi u rukama političkih partija na vlasti, oni su se obratili B. Gašiću, najbolje pozicioniranom Kruševljaninu u SNS-u, nadajući se da će im on pomoći – ne želeći da prihvate činjenicu da partokratija nema za cilj da štiti ičiji osim partijskog i ličnog interesa.

Koji interesi su bliže srcu pisalo je i u tekstu nedeljnika ‚‚Vreme“ od 21. maja 2015.: „Ugovori koje je ADD Production sklapao sa Kulturnim centrom iz Kruševca i sa apotekarskom ustanovom iz tog grada pokazuju da ADD Production sarađuje sa Gašićevom TV Plus, te da direktno ugovara poslove sa klijentima te televizije. Tako u ugovoru sa Kulturnim centrom Kruševac piše da se ADD Production obavezuje da za TV Plus obezbedi praćenje aktivnosti Kulturnog centra Kruševac kroz informativni program. Ugovorima sa ustanovom Apoteka Kruševac, ADD Production se obavezuje da za TV Plus obezbedi izradu i emitovanje reklamnog spota u 10 EPP blokova svakoga dana.“

Kako su policija i tužilaštvo u stanju duboke hibernacije, ostaje samo da narod na sledećim izborima smeni ovu neodgovornu i štetočinsku vlast.