Autorski tekst Istočna Srbija Prenosimo Rudarstvo Finansije

Predlog budžeta RS za 2018. stavlja RTB Bor u nedozvoljeno privilegovan položaj

Poslanicima Narodne Skuštine Republike Srbije je u četvrtak, 30. novembra, sa mesec dana zakašnjenja u odnosu na zakonom predviđeni rok, dostavljen na razmatranje PREDLOG ZAKONA O BUDŽETU REPUBLIKE SRBIJE ZA 2018. GODINU koji se sastoji od 717 gusto kucanih strana. Za samo nekoliko dana, računajući i vikend, poslanici trebaju da sav taj materijal prouče, predlože amandmane za njegovo poboljšanje i spreme se za diskusiju.

Pošto je moje uže usmerenje privreda, rudarska industrija i RTB Bor, ja sam se skoncentrisao na analizu tog dela predloga Zakona o budžetu.

Pošto je RTB Bor unazad nekoliko godina bio permanentni krisnik subvencija iz budžeta, potražio sam u članu 1 na rashodnoj strani, u tački 1.4 nivo sredstava predviđenih za subvencije. Taj deo je prikazan na Sl. 1

images (2)

Sl. 1: Projektovani iznos subvencija za 2018. god.

Iz iskustva znam, prateći dešavanja u RTB Bor, da budžetska sredstva namenjena za subvencije pre nego stignu (i ako stignu) tamo gde su namenjena, prolaze kroz „tamni vilajet“ u kome se dešava mnogo toga netransparentnog. Nenamensko trošenje tih sredstava je zadnjih godina postalo jedna od glavnih koruptivnih aktivnosti u državi. Zbog toga se mora uporno insistirati na njihovom namenskom i transparentnom korišćenju.

Zatim u delu obaveza – unutrašnjem dugu, pod stavkama 5.4 i 5.5 navodi se dug RTB Bor prema Export Development Canada, kako je prikazano na donjoj slici.

images (3)

Sl. 2: Iznos godišnjih anuiteta prema Export Development Canada za 2018. god.

Isplata ovih anuiteta je u apsolutnoj neusaglašenosti i kontradikciji sa UPPR RTB Bor od 01.04.2015. god., koji je usvojen od strane privrednog suda u Zaječaru i potvrđen od strane Apelacionog suda u Nišu novembra 2015. Na donjoj slici je prikazan osnovni motiv uvođenja UPPR u RTB Bor, iz koga se jasno vidi da je jedna od njegovih osnovnih karakteristika „namirenje poverioca u iznosima i prema modelima“ predviđenim tim dokumentom.

images (3)

Sl. 3: Osnovni motiv uvođenja UPPR u RTB Bor (izvod iz originalnog dokumenta)

Prema zakonima republike Srbije nije moguća paralelna primena UPPR i isplata godišnjih anuiteta iz budžeta. Ako je UPPR na snazi, onda RTB Bor mora izmirivati obaveze prema tom dokumentu. Nasuprot tome, ako se anuiteti isplaćuju iz budžeta, onda se mora proglasiti neuspeh UPPR, što za sobom povlači teške konsekvence po RTB Bor. U prilog tome donja slika prikazuje jasne obaveze prema Export Development Canada.

images (4)

Sl. 4: Obaveze prema Export Development Canada

Ovakva dubioza je već bila nagoveštena kada je RTB Bor pre par meseci poslao u APR zvaničan finansijski izveštaj o poslovanju za 2016. god, po kome je iskazao negativu iz tekućeg poslovanja u iznosu od 54 miliona dolara.

Takođe je važno osvrnuti se na izdatke budžetskih korisnika za kapitalne projekte, koji su planirani u ukupnom iznosu od 80,0 mlrd. dinara. U odnosu na Budžet za 2017. planirano je da izdaci za kapitalne projekte budu viši za 16,4 mlrd. Od tih sredstava ovde se posebno izdvaja kapitalni izdatak prema budžetskom korisniku Ministarstvu rudarstva i energetike za izgradnju novog tunela/kolektora Kriveljske reke. Za taj izdatak je projektovano:

ilovepdf_jpg_to_pdf

Sl. 5: Kapitalni izdatak prema budžetskom korisniku Ministarstvu rudarstva i energetike za izgradnju novog tunela/kolektora Kriveljske reke

Kolektor Kriveljske reke je ekološki problem od prvorazrednog značaja, po mnogima on predstavlja „ekološku bombu“ koja može naneti ekološku štetu katastrofalnih razmera. Za njegovu sanaciju do sada je utrošeno, bez naročitog uspeha, mnogo miliona dolara. Sredinom prošle decenije Svetska banka je u saradnji sa vladom Republike Srbije usvojila program sanacije istorijskih ekoloških šteta nastalih stogodišnjim poslovanjem industrijskih postrojenja RTB Bor. Vrednost programa je iznosila 42 miliona dolara. Izrada novog kolektora Kriveljske reke je bila jedna od značajnijih stavki tog programa za čiju realizaciju je bilo predviđeno 12 miliona dolara. Posle nekoliko godina projekat izrade novog kolektora je doveden do objave tendera za izbor izvođača radova. Opstrukcijom prvenstveno od onih koji bi od realizacije tog programa trebali imati najviše koristi, program nije realizovan, i Svetska banka je povukla ostatak sredstava. I sada, isti taj program se javlja kao stavka u budžetu. Suština tog manevra je da se sredstva za njegovu realizaciju najzad mogu provlačiti kroz „tamni vilajet“, što je od početka bio cilj pojedinaca na odgovrnim pozicijama.

U utorak, 5. Novembra 2017. god. predlog Zakona o budžetu će se pojaviti pred poslanicima Narodne Skupštine Republike Srbije. Ja ću se boriti da se sredstva poreskih obveznika troše transparentno i namenski u skladu sa zakonima ove zemlje i interesima građana zastupajući i braneći stavove navedene u ovom tekstu.

Bor, Srbija, 03.12.2017. god.

dr Branislav Mihajlović, dipl. inž. rud.

naučni saradnik, narodni poslanik

Preuzeto sa: http://bor-sve.net/2017/12/03/predlog-budzeta-rs-za-2018-stavlja-rtb-bor-u-nedozvoljeno-privilegovan-polozaj/

Branislav Mihajlović

Branislav Mihajlović

Na poslovima rukovođenja proizvodnjom, menadžmenta, projektovanja rudnika, planiranja i na analizi proizvodnje radio 39 godina u RTB Bor.

Doktorirao tehničke nauke. Bavi se rudarskom industrijom; industrijom proizvodnje i prerade metala i projektovanjem rudnika.

Zbog zalaganja da se u RTB Bor potpuno drugačije posluje i sukoba sa partijskim kadrovima bio otpušten.

Aktivno se bori za reorganizaciju RTB Bora.

Ostavite komentar

2 Komentara na "Predlog budžeta RS za 2018. stavlja RTB Bor u nedozvoljeno privilegovan položaj"

avatar
2500
najnoviji najstariji
Tanja
Gost
Tanja

„Posle nekoliko godina projekat izrade novog kolektora je doveden do objave tendera za izbor izvođača radova. Opstrukcijom prvenstveno od onih koji bi od realizacije tog programa trebali imati najviše koristi, program nije realizovan, i Svetska banka je povukla ostatak sredstava. I sada, isti taj program se javlja kao stavka u budžetu. Suština tog manevra je da se sredstva za njegovu realizaciju najzad mogu provlačiti kroz „tamni vilajet“, što je od početka bio cilj pojedinaca na odgovrnim pozicijama.“ Meni je ovaj pasus iz celog teksta ostavio najjači utisak. A Krivaljska reka i dalje ekološka bomba

Dr Miggyy
Gost
Dr Miggyy

ZAMAJAVANJE U RTB BOR BEZ KRAJA!

RTB Bor čeka još jedno sudbonosno i maglovito proleće uz pomoć MMF, države, a da li će biti tender za privatizaciju, ili strateško partnerstvo, uz to neće biti pomoć budžeta države. RTB Bor nije siroče? Ovih godina RTB Bor je poslovao sa gubicima, a ove, kažu biće sa profitom,najmanje 55 miliona evra. Još jedna neočekivana obmana sa pranjem svega osim savesti. Kako može RTB Bor da bude profitabilan kada se opralo i pokralo sve što je moglo. Na kraju i obezbeđenje je napustilo, zna šta da obezbeđuje od krađa kada je sve pokradeno i nema šta da se krade. Zlato, srebro, bakra, pare sve je nestalo i oprano. Od privatizacije nema ništa, od zamajavanja u vezi RTB Bor biće. Sve dok trajektorija novca od RTB Bor i budžeta države je maglovita biće još zamajavanja o reformi, privatizaciji i šta još u vezi RTB Bor. O raspisivanju tendera marta meseca o privatizaciji, strateškom partnerstvu ili svakojakim zamajavanjima priča se nastavlja po ne znam kog puta, najmanje deset. Zbog čega da se tradicija prekine, kada pare, zlata, bakra i srebra ima za sve zainteresovane strane. Dobru tradiciju ne treba napustati. Ako ovo ne bude ovako sprovedeno, plaćam opkladu i Spaskovskom, Vučiću i svim lakovernim. Sraćna Nova 2018. godina svima, a po najviše RTB Bor!