Autorski tekst Vojvodina Državna uprava Nekategorizovano

Čestitamo godišnjicu rada ucenjenim vršiocima dužnosti

Iskreno, nismo se nadali da će se situacija u Vojvodini popraviti kada je u pitanju zapošljavanje i držanje pod kontrolom poslušnih partijskih kadrova. Možda smo očekivali samo mali pomak u vezi racionalnog trošenja novca iz budžeta, malo srama i makar malo poštovanja zakona.

Ništa se nije desilo da se sitaucija oko mešetarenja prilikom zapošljavanja promeni. I dalje oprobani model stanja „vršioca dužnosti“, prilikom zapošljanja ostaje status quo. Zakon o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave koji je stupio na snagu 01.12.2016. godine predstavljao je plansku racionalizaciju uprave i uvođenje Kadrovskog plana kao obavezu prilikom donošenja odluke o budžetu za svaku narednu kalendarsku godinu. Pomenuti zakon osmislila je i donela vladajuća većina i kao da je „tuđe čedo“ počela još prošle godine da ga ignoriše, ne voli i ne postupa u skladu sa njim.

Odmah nakon stupanja na snagu pomenutog zakona, Pokrajinska uprava smislila je zapošlajvanje na „mala vrata“ svojih poslušnih, ucenjenih i uglavnom nestručnih kadrova. Krajem novembra prošle godine u vd status prevela je sve podsekretare, pomoćnike sekretara, pomoćnike direktora i direktore pokrajinskih službi i uprava, i naravno, zaposlila i svoje odabrane poslušnike.

Da se podsetimo, Zakon propisuje da se vd status zaposlenih moše uvesti na tri meseca kao i da se za još toliko može samo jednom produžiti, međutim Vlada APV status zaposlenima u vd stanju produžavala je dva puta, jednom 01. marta, drugi put 30 maja. Nakon toga, odustala je od određivanje rokova za raspisivanje konkurasa za ove zaposlene i jednostavno odlučila da se vd status za sve njih produži na neodređeno. Konkursi će biti raspisani jednog dana, neke godine!

Prošlo je godinu dana, prvi rok za raspisivanje konkursa za zaposlene na ovaj način istekao je 15 decembra prošle godine. Evo, slavimo i prvi rođendan svim vd stanjima u Pokrajinskoj upravi. „Slavljenika“ kojih je još uvek ne manje od 99, bez stida i srama uzeće deo svog slavljeničkog partijskog kolača, koji mi ih plaćamo evo već godinu dana.

Već odavno smo shvatili da se zakon ne poštuje kada to nije nužno i u intersu onih koji su većina u Pokrajinskoj upravi. Međutim, šta se još krije u ovom bezrazložnom odugovlačenju roka za raspisivanje konkursa. Ako ste u jednom trenutku pomislili da je vlast postala lenja i uljuljkana u svojoj samodovoljnosti, prevarili ste se, postoje i zakulisne radnje iza ovog bespravnog stanja.

Naime, za godinu dana, neko od zaposlenih na ovaj način, mogao je nadomestiti nepostojanje uslova u pogledu radnog staža, radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, pa i nepostojanje odgovarajuću školske spreme ili položiti državni stručni ispit za rad u oragnima uprave koji mu eventualno nedostaje za legalan rad na mestu na kojem se već nalazi. Za proteklih godinu dana, zaposleni na ovaj način, imali su priliku da pokažu svoju lojalnost, a oni nepodobni da budu zamenjeni novim „vedeovcima“. Puno stvari se može preispitati u vezi izabranih krajem novembra i početkom decembra prošle godine.

Bila sam u prilici da razgovaram sa nekoliko njih i pitam ih da li su tu jer pripadaju stranci koja je na vlasti. Naravno da u njihovim odgovorima stranačka pripadnost nije bila vredna pominjanja. Uglavnom su odgovori ovakvi: „ Ne znam da li je politika imala veze sa mojim izborom, ja sam samo profesionalac koji radi svoj posao“. Ovakve izjave ne zaslužuju nikakav komentar. Ovakav odgovor, ostavljam vašem pronicljivom osmehu.

Dakle, naša borba se nastavlja. Pokret DJB nastaviće sa prozivkom svih odgovornih za ovakvo nezakonito postupanje. Možda ne uspemo odmah, možda ni u narednim mesecima, ali ono što sigurno znam, od ovoga ne odustajemo. Obesmišljavanje zakona trenutno plaćaju svi građani Vojvodine. Borimo se da naplata za ovakvo ponašanje bude jednog dana ispostavljena njima. Nećemo dozvoliti da građani iz svojih, već potpuno izvrnutih i praznih džepova plaćaju ono što ne moraju.

Zorica Damjanović

Poslanica DJB
u Skupštini Vojvodine