Istočna Srbija Nekategorizovano Obrazovanje

U Zaječaru ništa novo

 

 

Povodom aktuelnih aktivnosti Gradske uprave u vezi sa izradom Odluke o budžetu i usvajanja gradskog budžeta za 2018. godinu, a na osnovu iskazanih potreba od strane osnovnih i srednjih škola, gradski odbor DJB poziva sve direktore škola na teritoriji grada da se izjasne povodom pisma koje im je upućeno od strane „šefa budžeta“, Gabrijele Rituper Begić, a u konsultaciji (citiramo) sa gradonačelnikom Boškom Ničićem, inače „čuvarom budžeta“ od poštenih građana koji štiteći svoja prava, po njemu žele da oštete budžet koji je on i njemu slični, prethodnih godina „domaćinski“ uspešno čerupao.

Naime, postoji jasna sumnja da gradska uprava pokušava da nametne svojevoljno sopstvena pravila direktorima i zaposlenima obrazovnih ustanova u Zaječaru, ne obazirući se na zakon i ostale propise, kako bi u budžetu izostavili ili dosta smanjili stavku koja se odnosi na naknadu za dolazak i odlazak sa rada, na koju zaposleni imaju pravo po važećem Zakonu o radu i Posebnom kolektivnom ugovoru za zaposlene u osnovnim i srednjim školama i domovima učenika. Time bi se odgovornost za neizvršavanje zakonskih obaveza prebacila sa grada na direktore škola i školske odbore, jer bi gradonačelnik i njegov „šef budžeta“ imali opravdanje za neplaćanje prevoza. Priča se da će sada u rukama direktora biti spisak zaposlenih koji imaju pravo na naknadu troškova prevoza, čime će se dodatno pogoršati ne samo materijalni položaj zaposlenih, već i međuljudski odnosi, ko je podoban, a ko ne da dobije naknadu za dolazak i odlazak sa posla.

                                                                     Klikni za uvećanje slike

Zapravo, Zakon o radu članom 118 stavom 1 tačkom 1 jasno propisuje pravo zaposlenih na naknadu za dolazak i odlazak sa rada, u visini cene prevozne karte u javnom saobraćaju, ako poslodavac nije obezbedio sopstveni prevoz, kao i Posebni kolektivni ugovor za zaposlene u osnovnim I srednjim školama I domovima učenika članom 26 kojim jasno utvrđuje pravo zaposlenih na naknadu za dolazak i odlazak sa rada, u visini cene prevozne karte u javnom saobraćaju (gradski, prigradski, međugradski), koja mora biti isplaćena do petog u mesecu za prethodni mesec, ukoliko poslodavac nije obezbedio sopstveni prevoz. Još jedan pokazatelj da zaposleni u svim obrazovnim ustanovama imaju pravo na ovu naknadu jeste I činjenica da je Republika Srbija priznala tužbene zahteve zaposlenih u Osnovnoj muzičkoj školi u Zaječaru, pritom ne upuštajući se u utvrđivanje na kojoj razdaljini zaposleni žive od škole, jer je država svesna da im to pravo pripada, čime se država obavezala da isplati ovu naknadu zaposlenima u toj školi. Država ovo pravo ne osporava, ali gradonačelnik Zaječara, kao požrtvovani “čuvar budžeta” i njegov “šef budžeta” osporavaju zaposlenima u obrazovnim ustanovama pravo koje im pripada i koje bi trebalo da se ostvari iz budžeta grada.

Pismo „šefa budžeta“ zapravo predstavlja jedan pokušaj da se izigra pravo svih zaposlenih u školama, ali je još strašnija spremnost da se izigra zakon zemlje u kojoj živi gradonačelnik, ali i svi mi zajedno sa njim, na žalost. Svakako će biti obavezan da objasni Zaječarcima zašto će morati da plati svoje nepoštovanje zakona milionskim iznosima iz budžeta ili se nada da će njegove dugove naslediti neko u dalekoj budućnosti, kao što se to već desilo u prošlosti, kada je napuštao udobnu fotelju kabineta gradonačelnika sa tajnim skupocenim kupatilom (samo da podsetimo Zaječarce na šta je za našeg sns šerifa u redu novac iz budžeta trošiti).

Ima li kraja bahatosti i bezobrazluku našeg gradonačelnika i njegovih poslušnika koji se nalaze u redovima školskih odbora? Do koje granice je ponižen grad i mi kao građani Zaječara, gledajući kako smo uskraćeni za razvojne projekte, gledajući kako naša deca nemaju uslova da se bave sportom na dostojanstven način, gledajući kako zatvaraju, otvaraju pozorište, ustanove kulture, turizma i svega što bi moglo biti vredno ostanka u ovom gradu? O novim radnim mestima da ne govorimo, strahujući od stalnih nagoveštaja da će i ovo malo fabrika koje rade u gradu biti zatvoreno zbog nemogućih uslova za rad, stalno novih komunalnih, ekoloških i ko zna kakvih netransparentnih nameta.

Izvinite gospodo, loše je u celoj zemlji, ali mi znamo da naše kolege nastavnici iz Knjaževca, Sokobanje, Bora, Pirota i da ne nabrajamo… primaju redovno svoje zakonski određene nadoknade: za prevoz, za učešće na takmičenjima, za razvojne projekte, za opremanje škola, za stručno usavršavanje nastavnika. Ima li kraja ponižavanju zaposlenih u obrazovanju…  direktori, članovi školskih odbora, predsednici sindikata, u vašim je rukama dostojanstvo ne samo nas kolega, već i celog grada koji je u šerifovom džepu.

Gradski odbor „Dosta je Bilo“ Zaječar