Vojvodina

Zrenjanin: Čista voda još uvek neizvesna

Tokom proteklog perioda pravili smo nekoliko analiza vode. Kada prečistač radi „Institut za javno zdravlje Vojvodine“ uzorak i dalje ocenjuje kao neispravan. Rezultati su međutim mnogo bolji, na granici da budu prihvatljivi. Kada prečistač ne radi koncentracija nekih nedozvoljenih materija je i do 10 puta viša od dozvoljene. Obe analize možete videti ovde ili na našoj fb stranici.

Ugovorom o prečišćavanju vode usluga prečišćavanja vode je poverene Grupi Zilio (sada Sinertek d.o.o.). Interes grada i građana Zrenjanina trebao bi da zastupa JKP “Vodovod i kanalizacija“. Inters Sinerteka je da prodaje prečišćenu vodu, a interes grada da dobije čistu vodu uz poštovanje svih ugovorenih parametara.

Međutim imamo čudnu situaciju da vodovod zastupa interese firme koja treba da prečišćava vodu (Sinertek d.o.o), gradska vlast se drži po streani a interes građana ne zastupa niko.

Iako su radovi oko izgradnje prečistača kasnili skoro dve godine, nismo čuli ni reč prekora ni od strane vodovoda ni od strane grdske vlasti. Nakon puštanja u probni rad za očekivati je da JKP “Vodovod i kanalizacija“ Zrenjanin izmeri sve ugovorene parametre i javno ih objavi. Umesto toga mogli smo samo da čujemo izjave da je prečistač gotov a kvalitet vode premašuje najviše standarde. Prilikom posete fabrici mogli smo da vidimo da je predata količina vode 250l/s uz pritisak 2.5 bara. Oba ova parametra su manja od ugovorenih. Takođe smo mogli da vidimo i čujemo od direktora Sinerteka da linija za mulj još nije gotova, a to se verovatno odražava na gubitke koji nisu ni mereni. Kvalitet vode merili smo sami. Za uslugu prečišćavanja vode garancija je 6.8 miliona dinara godišnje. Ovu uslugu na zahtev vodovoda plaća grad iz budžeta već drugu godinu iako od čiste vode još uvek nema ništa.

Dogodilo se da su veći problemi od samog kvaliteta vode formalno pravne prirode odnosno Zakon o komunalnim delatnostima. Po tom zakonu u članu 5 stoji, parafraziram, snabdevanjem vodom za piće može da se bavi jedino javno preduzeće čiji je jedini vlasnik jedinica lokalne samouprave.

Dakle posle zadnje promene, krajem prošle godine, Zakon očigledno ne prepoznaje uslugu prečišćavanja vode od strane privatne firme. Prosto je neverovatno da niko od nadležnih nije pratio zakone iz ove oblasti. Ako preptostavimo da su se zakoni ipak pratili, te da se znalo da usluga prečišćavanja vode nakon promene zakona neće biti zakonita, postavlja se logično pitanje zašto se ćutalo sve do kraja?

Ali da bi smo to shvatili verovatno moramo prvo da razumemo odnose vodovoda, Sinerteka i gradske vlasti.

Slike analize vode:

druga analiza vode zrenjanin 2 dosta je bilo

druga analiza vode zrenjanin 2 dosta je bilo

Aleksandar Korovljev
Dosta je bilo Zrenjanin