VIDEO Rudarstvo Skupština Finansije

(VIDEO) Branislav Mihajlović: Apsurd je donositi dobar zakon, a onda ga primenjivati loše

U Predlogu zakona o budžetu Republike Srbije za 2018. godinu u članu 3. deo v) Glava II Program 1. – indirektne obaveze, unutrašnji dug, u tačkama 5.4. i 5.5. u 2018. godini su predviđena sredstva za isplatu anuiteta po kreditima investicionog fonda Export Development Canada, RTB „Bor“ – komponenta 1 u iznosu od 19 miliona američkih dolara i RTB „Bor“ – komponenta 2 u iznosu od 10,5 miliona evra, što ekvivalentno iznosi 28 miliona evra. Ta sredstva se mogu predvideti planom budžeta samo kao uslovna kategorija jer je isplata tih sredstava čvrsto definisana programom UPPR za RTB „Bor“.

Prema tom planu, tokom sprovođenja programa poslovne i finansijske konsolidacije, RTB „Bor“ je dužan da ispunjava sve predviđene finansijske obaveze. Obaveze prema fondu Export Development Canada – RTB „Bor“ – komponenta 1 i 2 su svrstane u klasu četiri poverilaca, različitih poverilaca koji su obezbeđeni garancijom. Da bi država Srbija stekla uslov za isplatu pomenutih anuiteta, prethodno se program UPPR za RTB „Bor“ mora proglasiti neuspešnim. Međutim, na sednici Odbora za privredu ove Skupštine dana 14. februara 2017. godine predstavnik Ministarstva finansija je izjavio da će u 2017. godini RTB „Bor“ imati pozitivu iz tekućeg poslovanja u iznosu od 60 miliona dolara, čime su se automatski stekli uslovi da se tačke 5.4. i 5.5. brišu. Moje pitanje za ministra finansija je – ko će platiti te anuitete u 2018. godini? RTB „Bor“ iz tekućeg poslovanja ili država iz budžeta?

Takođe u vezi Predloga zakona o izmenama i dopunama Zakona o stečaju, mogu reći da ponuđeni Predlog zakona je dobar i njegov stečajni okvir je pozitivno ocenjen od mnogih relevantnih institucija. Sa druge strane, njegova implementacija kod državnih i društvenih preduzeća pod zaštitom države je vrlo problematična. Tako je država Srbija sebe stavila u apsurdnu situaciju. S jedne strane donosi dobar zakon, a s druge strane ista ta država krajnje loše primenjuje taj isti zakon. To se naročito odnosi na velike privredne subjekte kod kojih se primenjuje stečajni postupak kroz UPPR. Eklatantan primer za ovu tvrdnju je RTB „Bor“, gde je 2016. godina završena sa 54 miliona dolara gubitka.
Pitanje za ministra finansija je – može li se za vreme sprovođenja UPPR-a objaviti negativno poslovanje privrednog subjekta? Hvala.