Autorski tekst Vojvodina Ljudska prava

Nasilje se odvija u tišini, samo kada se ćuti o njemu

Danas je u održana konferencija „Šest meseci primene zakona o sprečavanju nasilja u porodici“, u organizaciji Pokrajinskog zaštitnika građana-ombudsmana Autonomne Pokrajine Vojvodine. Cilj je bio da se prikažu iskustva i uspešnost primene Zakona o sprečavanju nasilja u porodici iz ugla institucija, nevladinih organizacija i nezavisnih eksperata i ponekog poslanika, među kojima i nas iz DjB, poslanice Zorice Damjanović i mene. Predstavnice nevladinog sektora su bile posebno inspirativne. Najpre Jasmina Nikolić iz Viktimološkog društva Srbije sa zapažanjima i promenama u zaštiti i podršci žrtvama porodičnog nasilja, a posebno Vanja Macanović iz Autonomnog ženskog centra sa nezavisnim izveštajem o primeni Zakona. Obe su svetlosnu godinu ispred takođe solidinih predstavnika Republičkog javnog tužilaštva i Prekršajnog suda, Zapažena je bila i prof.dr Nevena Petrušić sa niškog Pravnog fakulteta na temu krivično delo nasilja u porodici-sudska praksa.
Sledio je rad u malim grupama, sa razgovorom i razumevanjem specifičnih modaliteta nasilja u porodici, počevši od onoga prema starijim ženama, preko nasilja u partnerskim vezama među mladima, pa do femicida kao ishoda neadekvatne reakcije institucija. Posebna pažnja je posvećena položaju žena koje su ubile svoje nasilnike i pitanju da li su one prvenstveno žrtve rodno zasnovanog nasilja, ili kriminalci. U grupi o uticaju modernih tehnologija na manifestaciju porodičnog nasilja zaključili smo da je sajber prostor poprište neregulisanog ponašanja i time mogućeg nasilja, kao i da ga Srbija mora što pre regulisati. Prvo kroz Nacionalnu strategiju, pa akcioni plan, a zatim i odgovarajući zakon i podzakonska akta.
Konferencija je okončana ponovo u plenumu sumiranjem zaključaka rada u grupama. Usledile su završne diskusije i predlozi, gde sam zastupao stranačku ideju o potrebi ekonomskog osnaženja žrtve. Naime, pored svih drugih strahova, žrtva je suočena i sa ekonomskom neizvesnošću ukoliko je ekonomski zavisna od nasilnika. Mnoge usled toga i ne prijavljuju porodično nasilje, upravo iz straha nezaposlene žrtve od praznog tanjira, posebno ako su tu i deca. Pokušala je da replicira predstavnica Pokrajinskog sekretarijata za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova, sa tezom da su pokušali sa prioritetnim zapošljavanjem žrtava nasilja, ali da se suočavaju sa problemima. Pohvalio sam taj pokušaj, ali ponovio da duh Zakona je u hitnosti postupanja svih institucija, pa tako i finansijska pomoć mora biti pravovremena dok razlozi hitnosti stoje. Predlog je naišao na spontanu podršku učesnika.

Opšta ocena je da je nešto postignuto, ali da još treba dosta činiti u otklanjanju uočenih normativnih nedorečenosti, a posebno prakse u sprovođenju.

Aleksandar Zelenski
poslanik Dosta je bilo u Skupštini Vojvodine