Državna uprava Južna Srbija Saopštenje

Zloupotreba Zakona o pristupu informacijama od javnog značaja od strane Opštinske uprave Prokuplje!

     U želji da suzbiju svaki vid kontrole njihovog rada od strane građana, pa i onaj koji se vrši putem zahteva za pristup informacijama od javnog značaja, ovlašćena lica u lokalnoj samoupravi već izvesno vreme povodom naših zahteva šalju odgovore koji ne zadovoljavaju ni minimalne zakonske standarde. Razumemo interes onoga ko nešto krije da ne dostavi informaciju koja se odnosi na njegov rad, ali zabrinjava način na koji se naši zahtevi de facto odbijaju. Osim što se ne poštuje zakonska forma i kasni sa rokovima, u odgovorima koje dobijamo se najčešće nasumično navode informacije koje nisu tražene i koje su manje više poznate.

     Tako je bilo u najvećem broju slučajeva, a poslali smo preko četrdeset zahteva,  od šezdeset koliko je Opština primila u toku 2017. godine.

    U poslednjem slučaju, zatražili smo podatke o licima koja će proveravati stručnu osposobljenost kanadidata za direktora jednog javnog preduzeća, a primili smo odgovor da će se u izbornom postupku primenjivati zakon!

    Jasno nam je od koga su nosioci opštinske vlasti naučili da na manipulativni način izbegavaju odgovore na postavljena pitanja, ali će Opštinski odbor „Dosta je bilo“, poštujući princip transparentnosti za koji se zalaže, nastaviti sa upotrebom svih zakonskih sredstava kako bi građani bili upoznati sa zloupotrebama koje se u njihovo ime čine.

Opštinski odbor „Dosta je bilo“ Prokuplje