Autorski tekst Vojvodina

Neodrživost Strategije održivog razvoja Grada Novog Sada

Izmene “Strategije održivog razvoja”, koje su danas usvojene na skupštinskom Savetu za ekonomski razvoj Grada Novog Sada, a trebalo bi da budu potvrđene na Skupštini Grada koja će se održati sledeće srede, delimično su uobičajene kozmetičke, a delom se svode na skup lažnih obećanja. Projekti koji su predloženi, a sa unapred nerealno postavljenim rokovima potrebnim za njihovu realizaciju, okosnica su same “Strategije održivog razvoja” Grada Novog Sada, a samim tim i izmena koje su donete.

Najbolji primer toga svakako je projekat „Uspostavljanje regionalnog sistema upravljanja otpadom za Novi Sad, opštine Bačka Palanka, Bači Petrovac, Beočin, Žabalj, Srbobran, Temerin i Vrbas, sa izgradnjom regionalnog centra za upravljanje otpadom na teritoriji Grada Novog Sada“, čija realizacija je predviđena do 2020. godine.

Lokacija regionalne deponije nije još definisana, sredstva za njenu izgradnju nisu obezbeđena, ali obećanja su nešto što aktuelna Gradska vlast (SNS, SPS, LSV, SPO, Zelena partija…) svesrdno daje, znajući da ih zasigurno neće ispuniti.

Još jedan upečatljiv primer lažnog obećanja je i projekat „Centralnog postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda Grada Novog Sada sa pripadajućim kolektorskim pravcima“, koji gradska vlast obećava da će izgraditi do 2020. godine.

Nešto realniji projekat će svoju realizaciju doživeti kroz dobro razrađenu strategiju kojom su i do sada sprovođene slične transakcije, poput one vezane za čuveni softver prodat JKP “Put”, a razvijen od strane firme u posedu Predsednika Skupštine Grada, Zdravka Jelušića. To je projekat pod nazivom „Softver za katastar grobnih mesta“, za koji je planirano izdvajanje 20 miliona dinara iz budžeta, ali i uključivanje donatora zainteresovanih da softverski prate kretanje svog mirnopočivšeg.

Briga o natalitetu jeste našla svoje mesto u izmenama Strategije održivog razvoja Grada Novog Sada, ali je udeo koji će zauzeti jasan pokazatelj odnosa gradske vlasti prema ovom značajnom pitanju u zemlji „bele kuge“. Naime, za projekat „Pronatalitetna populaciona politika“ biće izdvojen iznos od 5 miliona dinara, što je četiri puta manji iznos od onog planiranog za projekat „Softver za katastar grobnih mesta“.

Dosta je bilo bahatog ponašanja i uništavanja naše budućnosti!

Dosta je bilo lažiranja održivog razvoja i rasipanja javnih sredstava!

Gradski odbor „Dosta je bilo“ Novi Sad

Oznake