Zapadna Srbija Finansije

Rasprava o budžetu- Valjevska varijanta

JAVNA   RASPRAVA O BUDŽETU

Uspešna demokratska društva uključuju učešće građana u kreiranju lokalnih politika, što je jedan od stubova demokratije.

A kako je to u našem gradu?

Za dan 17. decembar 2017.  godine bila je zakazana javna rasprava o budžetu grada Valjeva za 2018. godinu, sa početkom u 10. časova. O čemu građani da raspravljaju kada je Nacrt odluke u budzetu postavljen na sajt grada Valjeva u kasnim popodnevim satima  16. 12. 2017. god, i to ne Nacrt kako pravila javne rasprave propisuju, već Predlog odluke u budetu grada Valjeva za 2018. godine, koji prethodno nije utvrdilo  gradsko veće, kao što propisuje Zakon o budžetskom sistemu.

Očigledno vladajućoj koaliciji nije svojstveno poštovanje građana, ali i zakona.

Zaboravljaju da budžet grada nije budžet lokalne vlasti već budžet svih građana našeg grada i da moraju obezbediti da građani utiču na njegov sadržaj, potrošnju i kontrolu, jer od načina dobrog planiranja, raspodele i realizacije budžetskih sredstava zavisi kvalitet života u gradu.  Javna rasprava je prilika da se  građani direktno uključe u proces donošenja odluka i da  iznesu svoje predloge koje smatraju važnim za razvoj grada. Na taj način se podiže vidljivost budžetskog procesa i jedan je od mehanizama za prevenciju korupcije.

Na samoj javnoj raspravi je bilo prisutno malo građana što ukazuje da građani sumnjaju da njihove opravdane primedbe mogu uticati na donošenje odluka koje će za cilj imati bolje uslove za sve nas, i da se realizacija budžeta odvija u pravcu interesa onih koji su na vlasti.

Koliko su  tako bržeg, jačeg, boljeg, planirali za 2018 godinu, gradu Valjevu.

Ukupan budžet planiran je u iznosu od  oko 3,5 milijardi dinara. Planiran je i deficit u iznosu nešto više od 250 miliona dinara.  Kako će se trošiti?

Prvo su građani pitali: „ Zašto su probijeni svi rokovi za donošenje Odluke o budžetu grada Valjeva za 2018. god ? –odgovor da se što više realizuje od planiranog u ovoj i pitanje „Zašto je nacrt odluke postavljen na sajtu samo  nekih 12. sati pre zakazane rasprave, što je nedovoljno za dobru pripremu rasprave“- ostalo je bez odgovora.

zimski pogled na Valjevo
Valjevo
 „A GDE SU ONI ŠTO SU PROŠLE GODINE OBEĆALI ISTO“

Građani su pitali: „Koji putni pravci u seoskim mesnim zajednicama će biti asfaltirani, već godinama u planu komunalne infrastrukture negde je oko 40 putnih pravaca, godišnje se za ove namene izdvaja oko 25 miliona, a radovi izvedu na 4-5 putnih pravaca.“ Ostali su obećanje.

Obećanje je bilo i da će biti izvršena kategorizacija puteva i određivanje relevantnih kriterijuma za ulaganje u prioritetne putne pravce.

Neki su pitali:  „A gde su oni što su prošle godine  obećali isto“?

Planirana je u 2018. izgradnja jedne pešačke staze, od vlasti obećana i prošle i ove godine, potrebna,  jer u toj ulici ima invalidnih lica i  to je jedini način da se nesmetano kreću.

Ne znamo koliko je sredstava u 2018 godini planirano za otklanjanje prepreka za nesmetano kretanje invalidnih lica.

Ove godine nije očišćena brana na reci Gradac, biće u 2018. god. Ne zna se kada će biti kompletno  završen proces evidentiranja i procene imovine Grada.

Na pitanje: „Koliko se sredstva izdvaja za rad kulturno umetničkih društava, i  zašto pojedina deca u kulturno umetničkim društvima vežbaju u hladnim prostorijama, i zašto se za novosnovanu Ustanovu kulture „Abrašević“ izdvaja duplo više sredstava  u 2018 god. nego ove godine, kada se amaterizmom i čuvanjem tradicionalnih vrednosti bavio kao KUD „ Abrašević“? – nije bilo potpunog odgovora.

Zašto se za poljoprivredu izdvaja samo 66 miliona, a za zaštitu životne sredine samo 46,8 miliona,  kada je to urgentan problem u gradu, nije odgovoreno.

Ne zna se zašto se samo 3. miliona dinara izdvaja za energetsku efikasnost i obnovljive izvore energije, a treći smo najzagađeniji grad u zemlji  po vazduhu koji udišemo…

Na ono što nije odgovoreno na javnoj raspravi građani će dobiti odgovore na kućnu adresu, a zaboravlja se da je time onemogućeno da se građani aktivno uključe u proces kreiranja samog budžeta, što je i osnovni cilj javne rasprave.

Ne samo da se planira, obezbede sredstava, raspišu i javne nabavke, a onda se odustaje od planiranog i rebalansom se realizuje nešto drugo, ili pak rebalans naknadno pokriva neopravdano uložena sredstva.

Zato smo se na javnoj raspravi zalagali i dali  predlog da se ubuduće svakog meseca na sajtu grada objavljuje izvršenje budžeta i stanje na računu, objave svi potpisani ugovori sa fizičkim i pravnim licima, javnim preduzećima i ustanovama, objavi sistematizacija radnih mesta i merila radnog učinka.
Odgovor načelnika Odeljenja za budžet i finansije da je to nemoguće i teško izvodljivo i da o izvršenju budžeta dva puta u toku godine odlučuje Skupština grada i nakon toga se dostavlja nadležnim institucijama.
Mi predlažemo,  da ne bi bilo pitanja : „A što je prošle godine obećano, isto“.

Nisu svi isti.

Gradski odbor DJB Valjevo

 

Oznake
DJB.Valjevo

DJB.Valjevo

Ostavite komentar

1 Komentar na "Rasprava o budžetu- Valjevska varijanta"

avatar
2500
najnoviji najstariji
Arsenije Arsić
Gost
Arsenije Arsić

Talala, Talala, ta valjevska podvala… Jadno.