Istočna Srbija Saopštenje

Rotirajuće ponude na tenderima – posao za tužilaštvo

Javna nabavka novogodišnje dekoracije u Zaječaru  dobila je  još jedan aspekt.

Pingvin i jedan iglo i „neka creva“ koje je grad Zaječar kupio kao novogodišnju dekoraciju za 2.229.400 bez pdv- a ponuđeni su i od strane firme “ SLED Doo  “ iz Beograda .

Ne bi to bilo ništa neobično a ni sporno da ponuđena cena od strane „SLED Doo“ za navedena dobra iz konkursne dokumentacije nije u dinar ista kao i cena koju je ponudio drugi ponuđač  „KEEP LIGHT “ iz Beograda.

Osim identične cene ,skoro pa je identično i vreme pristizanja ponuda: „KEEP LIGHT „je ponudu dostavio 07.12. 2017. godine u 7:35, a  „SLED Doo“  istog dana  u ( citiramo dokumentaciju ) 7:438 .

Ponude je bilo moguće dostaviti 07. 12. 2017. dana do 08:00 .

Obzirom da su ponude bile identične ,na osnovu čega je “ KEEP LIGHT  „dobio Ugovor ?

Da li se radi o kriterijumu „dužeg roka otplate“ , ili se možda pribeglo žrebu između dve ponude ukoliko su obe firme ponudile isti rok za plaćanje ?

 

 

 

 

Da  li je moguće da  je „plen“ podeljen, pa je  i „SLED Doo  “ ipak dobio deo budžetskog kolača, obzirom da je  Ugovor o javnoj nabavci dobara   (elektromaterijala za potrebe održavanja javne rasvete ) između Grada Zaječara i već pomenute firme  „SLED Doo“ “težak” 777.969 bez pdv – a zaključen  20. 12. 2017., sa rokom važenja do 31.12.2017.

Ono što je sigurno ,  jeste  da je stradao  budžet grada i javni novac , pre svega nesvrsishodnom kupovinom novogodišnjih ukrasa od firme „KEEP LIGHT “

Sigurno je i da bi povezanošću ponuda ove dve firme   morale da se pozabave nadležne institucije , koje bi u uređenim sistemima već uveliko istraživale ovakve „slučajnosti“.

Gradski odbor „Dosta je bilo“ Zaječar obratiće se nadležnim organima i zatražiti da se ispita sporna javna nabavka novogodišnje dekoracije kao i eventualna  povezanost pomenutih  učesnika i njihovih ponuda.

 

Zaječarski odbor „Dosta je bilo“

 

Oznake