VIDEO Pravosuđe Skupština

(VIDEO) Po hitnom postupku urušavate već ugroženu nezavisnost sudstva!

Skoro je donesen zakon o izmenama zakona o sudijama koji je uveo nekoliko promena koje su izuzetno loše i izgleda partijski motivisane. Zako je donesen po hitnom postupku, bez javne rasprave i praktično, ono što je dozvoljeno tim zakonom je da se mandat predsednika sudova produži, da im se omogući drugi mandat i da za predsednika suda koji navrši radni vek na funkciji predsednika suda produži rad na tom mestu do isteka mandata.

Mi smo i tada ukazivali da su ove izmene štetne, da se narušava nezavisnost pravosuđa, da se politički kontrolišu te sudije i da je ove izmene potrebno izbaciti. Ovo je takođe bio rezultat javne diskusije koju su za vreme usvajanja tog zakona po hitnom postupku vodila sudijska udruženja i stručna javnost.

Ono što predlažemo sa ovim zakonom je da se ove odredbe ukinu, da kao i svim sudijama i predsednicima sudova koji praktično obavljaju samo administrativnu funkciju vođenja suda, da važe ista pravila za njih kao i za sve ostale sudije, te da im mandat kada dođu do kraja radnog veka prestane i da se onemogući da se više puta biraju na tu funkciju.