Stranka DJB

Dušan Stanković

Pođen 1980. godine u Beogradu, gde je maturirao u VI beogradskoj gimnaziji. Diplomirao je na Fakultetu informacionih tehnologija. Nakon diplomiranja dve godine ostaje na fakultetu u svojstvu asistenta obavljajući proces nastave na četiri predmeta. Upisuje master studije iz biznisa (MBA) na Cardiff Metropolitan University, Velika Britanija, gde diplomira 2015. godine. Trenutno radi kao softver inženjer u beogradskom ogranku američke kompanije Torchlight Technology Group iz Filadelfije, SAD. Pre pristupanja Dosta je bilo u februaru 2016. godine nije bio član nijedne političke partije na šta je posebno ponosan. Odbornik je u Skupštini GO Zvezdara. Šef je IT tima u DJB, i član programskog saveta gradskog odbora.

Bio je učesnik seminara Centra za demokratiju i Hans Zajdel fondacije u Srbiji.