Stranka DJB

Ivan Stanojević – Biografija

Rođen je 1984. u Beogradu.  Asistent je na Fakultetu političkih nauka. Osnovne i master studije završio je takođe na FPN. Bio je stipendista Fonda za razvoj naučnog i umetničkog podmlatka Ministarstva prosvete, kao i Fonda za mlade talente. Trenutno je student doktorskih studija i bavi se institucionalnim uzrocima krize u evrozoni. Objavio je više radova iz oblasti političke ekonomije. Stalni je predavač na Akademiji liberalne politike.

U Dosta je bilo je od osnivanja 2014. Odbornik je u SO Voždovac i predsednik OO Voždovac. Snažno se zalaže za smanjenje uloge države u privredi i društvu. Veruje da država treba da se fokusira na sprovođenje zakona i obezbeđivanje javnih dobara. Voli košarku i društvene igre.