Странка ДЈБ

Весна Д. Јусуфовић – Биографија

Рођена је  1981. у Новом Саду. Дипломирала је на катедри за српски језик и књижевност, на Филозофском факултету у Новом Саду. Мастер рад одбранила је на Катедри за српску књижевност на Филозофском факултету у Новом Саду, где је и докторирала 2014. године.  Аутор је више од двадесет научних радова у домаћим и страним часописима и коаутор две књиге прозе. Учествовала је на бројним домаћим и међународним научним скуповима. Сарадник је Матице српске на пројекту Лексикон писаца Југославије. Била је запослена у предузећу „Дневник – Новине и часописи“ на функцији лектора-редактора, као и на телевизији, те пословима везаним за маркетинг и односе са јавношћу. Неколико година била је ангажована у факултетској настави, на предметима Реторика и Култура говора.