Странка ДЈБ

Драгослав Будимировић – Биографија

Рођен 1964. године у Обреновцу где је завршио основну и средњу школу. Дипломирао на Технолошко-металуршком факултету у Београду 1991. године. На истом факултету је одбранио докторску дисертацију на тему „Нове форме адсорпционих материјала на бази модификованих угљеничних наноцеви за уклањање јона арсена, олова и кадмијума из воде“ 2017. године и тиме стекао научни степен Доктор наука-Инжењерство заштите животне средине.
Објавио више стручних и научних радова, ауторских текстова и једну патентну пријаву.
Поседује лиценцу (371) одговорног пројектанта технолошких процеса – Инжењерска комора Србије.
Положио стручни испит – општи део за раднике са ВСС запослене у органима државне управе, Министарство за државну управу и локалну самоуправу.
Познаје рад на рачунару – напредни ниво (програмирање база података, Wеб програмирање и коришћење низа специјализованих софтвера).
Поседује богато радно искуство на менаџерским позицијама: Директор фабрике „Прва Искра – ПАМ“ ДОО; Заменик секретара – Секретаријат за заштиту животне средине града Београда; в.д. директора ЈКП „Обреновац“;
Свира гитару, воли баскет, шах и преферанс.
Користи се енглеским и руским језиком. Ожењен је и има две ћерке.