Stranka DJB

Dragoslav Budimirović – Biografija

Rođen 1964. godine u Obrenovcu gde je završio osnovnu i srednju školu. Diplomirao na Tehnološko-metalurškom fakultetu u Beogradu 1991. godine. Na istom fakultetu je odbranio doktorsku disertaciju na temu „Nove forme adsorpcionih materijala na bazi modifikovanih ugljeničnih nanocevi za uklanjanje jona arsena, olova i kadmijuma iz vode“ 2017. godine i time stekao naučni stepen Doktor nauka-Inženjerstvo zaštite životne sredine.
Objavio više stručnih i naučnih radova, autorskih tekstova i jednu patentnu prijavu.
Poseduje licencu (371) odgovornog projektanta tehnoloških procesa – Inženjerska komora Srbije.
Položio stručni ispit – opšti deo za radnike sa VSS zaposlene u organima državne uprave, Ministarstvo za državnu upravu i lokalnu samoupravu.
Poznaje rad na računaru – napredni nivo (programiranje baza podataka, Web programiranje i korišćenje niza specijalizovanih softvera).
Poseduje bogato radno iskustvo na menadžerskim pozicijama: Direktor fabrike „Prva Iskra – PAM“ DOO; Zamenik sekretara – Sekretarijat za zaštitu životne sredine grada Beograda; v.d. direktora JKP „Obrenovac“;
Svira gitaru, voli basket, šah i preferans.
Koristi se engleskim i ruskim jezikom. Oženjen je i ima dve ćerke.