LOKAL Autorski tekst Vojvodina Kultura

Novac za kulturu u Novom Sadu – honorar za angažman u beogradskoj izbornoj kampanji

Rešenjem o dodeli sredstava za finansiranje i sufinansiranje projekata u kulturi iz oblasti savremenog stvaralaštva u 2018. godini koje je doneo Gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević 03.05.2018. godine, dodeljeno je 1.400.000 dinara organizaciji “Savet za igru Srbije” sa sedištem u Beogradu, za projekat “15. Beogradski festival igre”.

Organizaciju “Savet za igru Srbije” vodi Aja Jung, odbornica izabrana u Skupštini Grada Beograda sa liste Srpske napredne stranke. Građani su je posebno zapazili kao promotera predizbornih obećanja vladajuće koalicije okupljene oko SNS u akciji podele karata za nepostojeći beogradski metro.

Očigledno je nadrealizam jedan od omiljenih pravaca u delovanju i radu Srpske napredne stranke, te se tim smernicama vodi i novosadska gradska vlast, dodavši još jedan deo u mozaik naprednjačke nadrealne Srbije. Naime, novosadski gradski oci doneli su odluku da finansijski podrže “Beogradski festival igre” čak trideset dana nakon što je festival zvanično okončan!

U okviru ovog festivala, u Novom Sadu su održana dva događaja (od ukupno 16), oba u Srpskom narodnom pozorištu. Za oba festivalska događaja plaćane su ulaznice po ceni od 800 dinara (i više), iako je Novi Sad i više nego izdašno finansirao navedenu manifestaciju.

U tekstu javnog Konkursa, stoji da je isti raspisan “za projekte u kulturi Grada Novog Sada u 2018. godini”. Ostaje nejasno kako je Komisija, koja je odlučivala o dodeli sredstava, zaključila da je “Beogradski festival igre” projekat u kulturi Grada Novog Sada.

Očigledno je da je zakasnela finansijska podrška navedenom festivalu, došla kao svojevrstan honorar organizatoru festivala, a verovatno i kao znak zahvalnosti za angažovanje u kampanji Srpske napredne stranke na lokalnim izborima u Beogradu.

Ovakvim postupanjem, gradska vlast grubo zloupotrebljava sredstva svih građana Novog Sada zarad postizanja boljeg izbornog rezultata u drugoj lokalnoj samoupravi, čiji je budžet četiri puta veći od budžeta Novog Sada.

Svaka vlast, na svakom nivou, kao jedan od svojih prioriteta gotovo uvek definiše kulturu i obećava veća izdvajanja za kulturne sadržaje, jer kultura svakako predstavlja osnovu u izgradnji humanijeg i civilizovanijeg društva. Obećavaju se nove kulturne politike, otvaranja muzeja, galerija i slično. Kao po pravilu, te velike reči ostanu samo parole i mrtva slova na papiru. U najboljem slučaju, završe se na turističkim manifestacijama, “…ijadama” svega i svačega, koje bivaju promovisane kao modeli očuvanja tradicije, kulture i zaostavštine. Organizatori takvih fešti, u najvećem broju slučajeva, vrlo su bliski lokalnim vlastodršcima koji njihove “kulturne” projekte izdašno sponzorišu. Kultura i kulturne manifestacije ne smeju biti predmet političke trgovine, niti sredstvo zanemarivanja politički podobnih pojedinaca. Takvo postupanje vodi obesmišljavanju, a nakon toga i zatiranju kulture jednog društva, a jasno je da društva bez kulture prestaju da postoje. Pojedinci se asimiluju u društva koja, zahvaljujući očuvanim kulturnim obrascima opstaju.

Kultura, kao kreativni izraz ljudske i društvene svesti, mora biti i ostati nezavisna od svakog uticaja ideologije i dnevne politike, a kulturno izražavanje oslobođeno svih stega i ograda. Bez slobode mišljenja i slobode kreativnog i kritičkog izražavanja ne možemo kao društvo opstati niti napredovati. Stoga je na nama, svesnim i savesnim pojedincima koji čine deo tog društva, da učinimo sve što je u našoj moći kako nam korupcija, koja decenijama guta sve pred sobom, ne bi progutala i kulturu.

Relja Aleksić
Odobornik „Dosta je bilo“, Novi Sad