• Narodni poslanici

  Saša Radulović

  dipl. inž. elektrotehnike

  Čukarica – Beograd

  Rođen 1965. godine. Odrastao u Sarajevu gde završio osnovnu i srednju školu i fakultet. Otac Budimir, rođen u opštini Dečani, Kosovo i Metohija, lekar, završio Medicinski fakultet u Beogradu, pukovnik i načelnik saniteta Sarajevske Armijske oblasti. Majka Danica, rođena u opštini Bihać, ekonomista, završila Ekonomski fakultet u Beogradu.

  Završio je srednju muzičku školu, na instrumentima violina, klavir i gitara. Vojni rok je odslužio u 1984/85. u Sloveniji. Diplomirao je na Elektrotehničkom fakultet u Sarajevu 1989. godine, smer automatika i elektronika. Odmah nakon toga dobio je posao u Simensu u Nemačkoj gde je radio na nuklearnim elektranama. Karijeru je 1993. nastavio u Kanadi i SAD gde je pravio i vodio kompanije od garaže do preko 150 zaposlenih. Bio je aktivni učesnik buma Silicijumske doline. U Srbiju se vratio 2005. godine zajedno sa porodicom kako bi deca obnovila srpski jezik.

  Srpskom privredom se bavi od 2006. Stekao je licencu stečajnog upravnika i portfolio menadžera, stručnjaka za hartije od vrednosti. Sa Vericom Barać i Miroslavom Milenović borio se protiv korupcije i radio na slučajevima 24 pljačkaške privatizacije. U stečajnim postupcima spašavao imovinu države od lupeža. Bio je finansijski ekspert tužilaštva za stečaj i berzu, držao treninge za tužioce i policijske inspektore za privredni kriminal. Pet meseci bio je ministar privrede u Vladi Srbije i za to vreme sprečio pljačku Aleksandra i Andreja Vučića, Siniše Malog, Mlađana Dinkića, koji su nastavili tamo gde je Tadićeva vlast stala.

  Uverio se da je Aleksandar Vučić centar korupcije, izašao iz Vlade i sa saradnicima osnovao pokret “Dosta je bilo” čiji je cilj da pobedi i uvede sistem, pravnu državu jakih institucija i slobodnih medija, zaustavi partijsko zapošljavanje, uvede transparentnost i čiste račune. Posle samo tri godine, sopstvenim snagama, napadan od svih, pokret je na izborima 2016. osvojio 227.626 glasova i postao najjača opoziciona parlamentarna stranka.

  U Skupštini se najsnažnije suprotstavio partijskom zapošljavanju, borio se protiv pljačkaških zakona, protiv subvencija stranim firmama u kojima naši radnici rade za minimalac, za vraćanje neustavno otetih penzija i plata. Podneo je brojne ustavne inicijative i krivične prijave protiv Aleksandra Vučića.

  Saša Radulović je dokazano najveći borac protiv režima Aleksandra Vučića i partokratije koja ubija Srbiju. Vučić već tri godine ne sme da izađe na TV duel sa Sašom Radulovićem jer zna da bi nakon samo jednog duela bio gotov. Ako Aleksandar Vučić nekoga ne sme da pogleda u oči, onda je to Saša Radulović. Sprečio ga je u pljački tada, sprečiće ga u pljački i sada.

  Biografija
  Dušan Pavlović

  profesor univerziteta

  Voždovac – Beograd

  Predajem na Fakultetu političkih nauka u Beogradu savremenu političku ekonomiju sa teorijom javnog izbora, u zvanju vanrednog profesora, a na Univerzitetu u Gracu kao profesor po pozivu predajem kurseve iz ekonomskog razvoja i ekonomske i političke tranzicije u jugoistočnoj Evropi. Oblasti interesovanja su mi teorija racionalnog izbora i politička ekonomija demokratskih ustanova. Objavio sam više radova iz oblasti: Konsolidacija demokratskih ustanova u Srbiji posle 2000. godine (2007), Spisi iz političke ekonomije (2010), Teorija igara. Osnovne igre i primena (2015). Knjigu „Mašina za rasipanje para“ napisao sam na osnovu iskustva stečenog tokom pet meseci u Ministarstvu privrede. To je insajderska priča iz kabineta ministra privrede Saše Radulovića 2013-2014. gde sam bio savetnik ministra.

  Biografija
  Jasmina Nikolić

  magistar filoloških nauka

  Zvezdara – Beograd

  Magistar sam filoloških nauka, hispanista, profesor španskog jezika i književnosti. Magistrirala sam i diplomirala na Univerzitetu u Beogradu. Predajem na Filološkom fakultetu. Bavim se pamćenjem i improvizacijom, građenjem kulturnih modela nacija i prevođenjem. Stipendista sam Ministarstva spoljnih poslova Španije, Španske agencije za međunarodnu saradnju i razvoj i Instituta Kamonjš. Član Međunarodnog udruženja hispanista. Završila sam XIV beogradsku gimnaziju kao tehničar za toplotnu fiziku. Svetski pionir u prenošenju agilnih metoda iz softverske industrije u obrazovanje. Dobitnik sam priznanja “Arhont” za doprinos otvorenom pristupu obrazovanju.
  Zamenik predsednika Stručnog tima za reformu visokog obrazovanja Republike Srbije. Preduzetnik u oblasti softverskog razvoja. Sertifikovani kanban kouč. Sertifikovani skram kouč (CSM, CSPO, CSP). Organizacioni diveloper. Magistar filoloških nauka. Profesor španskog jezika i književnosti. Prevodilac.Tehničar za toplotnu fiziku.

  Biografija
  Aleksandar Stevanović

  diplomirani ekonomista

  Stari grad – Beograd

  Diplomirani sam ekonomista i ekonomski konsultant poslednjih devet godina. U svom radu se naročito fokusiram na mala i srednja preduzeća i snažno podržavam izgradnju institucija, uspostavu funkcionalne tržišne privrede pod vladavinom prava uz minimalno državno mešanje i javnu potrošnju. Po obrazovanju sam ekonomista sa dve master diplome iz Tranzicije i rekonstrukcije i Političke teorije i prakse demokratije. Radio sam kao savetnik Ministra privrede, Unije poslodavaca Srbije, Udruženja malih i srednjih preduzeća i preduzetnika, Fonda za otvoreno društvo, Međunarodne organizacije rada, NALED-a, GIZ, HELP, USAID, Stalne konferencije gradova i opština, Fondacije Fridrih Nauman, ELDR, Ambasadora Države Izrael, Save the Children itd.

  Biografija
  dr Branislav Mihajlović

  doktor tehničkih nauka

  Bor

  Na poslovima rukovođenja proizvodnjom, menadžmenta, projektovanja rudnika, planiranja i na analizi proizvodnje radio sam 39 godina rada u RTB Bor. Doktorirao sam tehničke nauke. Bavim se rudarskom industrijom; industrijom proizvodnje i prerade metala i projektovanjem rudnika. Zbog mog zalaganja da se u RTB Bor potpuno drugačije posluje i sukoba sa prtijskim kadrovima bio sam otpuštan. Aktivno se borim za reorganizaciju RTB Bora.

  Biografija
  dr Ana Stevanović

  doktor nauka – umetnost i mediji

  Novi Beograd – Beograd

  Maturirala u Petoj beogradskoj gimnaziji. Diplomirala sam 2008. godine menadžment i produkciju u pozorištu, radiju i kulturi na Fakultetu dramskih umetnosti, u Beogradu. Doktorirala sam na temi psihologije menadžmenta i liderstva, organizacionih inovacija ustanova kulture i psihologije kreativnosti na istom fakultetu.
  Od 2004. godine aktivno učestvujem u organizaciji istaknutih kulturnih događaja, a ponajviše sam se bavila komunikacionim strategijama i odnosima s javnošću sarađujući sa najvećim filmskim festivalima u zemlji. Kao jedan od najboljih studenata bila sam stipendista Ministarstva prosvete i nauke RS, Skupšine Grada Beograda, Republičkog zavoda za razvoj naučnog i umetničkog podmlatka, Eurobanke EFG i Vlade Republike Grčke na Aristotelovom Univerzitetu u Solunu. Objavila sam oko petnaest naučnih radova u domaćim i međunarodnim naučnim časopisima u kojima sam istraživala teme poput medijske cenzure i etike medija, psihologije liderstva i komunikacionih strategija. Preko 12 godina u oblasti kulture i umetnosti na poziciji menadžer za komunikacije.

  Biografija
  prof. dr Ratko Jankov

  profesor univerziteta

  Vračar – Beograd

  Moja univerzitetska karijera trajala je 41 godinu na Hemijskom fakultetu Univerziteta u Beogradu i završio sam je kao šef Katedre za biohemiju 2011. godine na predmetima Hemija prirodnih proizvoda i Imunohemija. Objavio sam više od 100 članaka iz biohemije u naučnim časopisima sa SCI liste, učestvovao na više od 200 naučnih konferencija i napisao 9 udžbenika za osnovnu, srednju školu i univerzitet. Od 2004. do 2008. godine bio sam član Nacionalnog prosvetnog saveta Republike Srbije, dok sam od 2007. do 2008. godine bio pomoćnik ministra za fundamentalna istraživanja, u Ministarstvu nauke Republike Srbije. Jedan sam od osnivača NVO Obrazovnog foruma u Beogradu 2000. godine, a od 2013. godine i izvršni direktor. Bio sam rukovodilac ekspertske grupe za obrazovanje nastavnika u projektu “Strategija razvoja obrazovanja Srbije do 2020+.”

  Biografija
  Vladimir Đurić

  diplomirani inženjer mašinstva

  Novi Sad

  Ovlašteni posrednik i zastupnik u životnim i neživotnim osiguranjima. 19 godina radnog iskustva u osiguranju:
  1996 – 2003 DDOR Novi Sad, rukovodio poslovima osiguranja imovine u privredi, na menadžerskim pozicijama u Direkciji kompanije.
  2003 – 2006 Društvo za posredovanje u osiguranju EOS RISQ, internacionalna kompanija sa sedištem u Briselu, u suvlasništvu nekoliko vodećih kompanija za brokerske poslove u osiguranju i reosiguranju i upravljanju rizicima sa tržišta Francuske, Nemačke, Italije, Belgije i Velike Britanije. Obavljao funkciju generalnog direktora i upravljao kompleksnim programima osiguranja za više domaćih i internacionalnih kompanija.
  2006 – 2008 Marsh & McLennan, najveća svetska kompanija za upravljanje rizicima i posredovanje u osiguranju i reosiguranju sa preko 35.000 zaposlenih u preko 80 zemalja, obavljao funkciju zamenika generalnog direktora i posredovao u plasiranju i lokalizaciji internacionalnih programa osiguranja na naše tržište za potrebe globalnih klijenata
  2008 – 2012 Generalni direktor kompanije za životno osiguranje, sa sedištem u Ljubljani, Slovenija. Uspostavljanje svih funkcija kompanije (računovodstvo, revizija, kontroling, compliance, IT, prodajni kanali, izveštavanje Narodnoj banci i akcionarima, godišnji planovi i izveštaji o poslovanju).
  Od 2012 do danas – zaposlen na poslovima osiguranja u Wiener Stadtische osiguranje a.d.o. u regionalnom centru Novi Sad, zadužen za odnose sa ključnim korporativnim klijentima.
  Na svim upravljačkim pozicijama u osiguranju tokom karijere uvek prolazio „fit & proper“ kriterijume Narodne banke Srbije za obavljanje izvršne funkcije.
  Oženjen, otac dvoje dece, ćerke od 20 i sina od 18 godina, živi i radi u Novom Sadu.

  Biografija
  Nenad Božić

  diplomirani inženjer mašinstva

  Kragujevac

  Diplomirao sam 1997. na Mašinskom fakultetu u Beogradu i zaposlio se u Institutu Goša u Beogradu. Od 2000. do 2004. godine, radio sam u Sloveniji i Nemačkoj gde sam specijalizovao projektovanje i razvoj mašina i opreme za industriju čelika, sarađujući sa kompanijama koje su lideri u toj oblasti (Siemens VAI MT i SMS Group). Godine
  2004. se vraćam u Kragujevac i osnivam mali projektni biro za projektovanje i razvoj mašina i industrijske opreme. Učestvovao kao projektant i projekt menadžer na preko 50 projekata implementacije opreme u čeličanama širom sveta. Član sam Project Management Istitute (PMI) iz SAD, kao i PMI Serbia Chapter-a.

  Biografija
  Branka Stamenković

  prevodilac

  Novi Beograd – Beograd

  Pokretač sam građanske inicijative “Majka hrabrost” za poboljšanje uslova u srpskim porodilištima, za šta sam dobila četiri nagrade. Kao stipendista britanskog Sofija centra za proučavanje kosmologije u kulturi stekla sam zvanje diplomiranog kulturologa na Velškom univerzitetu Triniti Sent Dejvid u Velikoj Britaniji.

  Biografija
  Ljupka Mihajlovska

  diplomirani bibliotekar-informatičar

  Palilula – Beograd

  Direktorka sam Univerzitetskog centra za studente sa hendikepom Univerziteta u Beogradu, gde radim na pružanju podrške mladima iz osetljivih društvenih grupa, na razvoju i primeni koncepta inkluzivnog obrazovanja na svim nivoima, poštovanju ljudskih prava i različitosti i negovanju tolerancije.
  Bila sam članica Stručnog tima za reformu visokog obrazovanja Republike Srbije od 2013. do 2015. godine, kao i koordinatorka tematske grupe Obrazovanje, vaspitanje i obuka mladih tokom izrade Nacionalne strategije za mlade 2015-2025 i Akcionog plana 2015-2017.
  Osnivačica je nevladine organizacije koja se bavi promovisanjem koncepta celoživotnog učenja – „Podeli znanje“. Bila sam i izvršna direktorka nevladine organizacije Udruženje studenata sa hendikepom do 2011. Diplomirala sam na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu 2009. godine.

  Biografija
  Miloš Bošković

  vođa programerskog tima

  Medijana – Niš

  Po struci sam inženjer računarstva, a trenutno radim kao vođa programerskog tima u jednom start up-u. Inače, interesuje me kako je moguće iskoristiti moderne tehnologije za bolji život svih, a posebno za smanjenje administrativno-birokratskih procedura. Duboko verujem u neprikosnovenost ličnih sloboda.
  Diplomirao sam na Elektronskom fakultetu u Nišu, a master studije završio na Univerzitetu Reding, Ujedinjeno Kraljevstvo. Po profesiji sam programer – vođa tima. Neformalno obrazovanje sam stekao na seminarima „Alpbach Forum“ – Alpbah, Austrija,
  Balkan Case Challenge-u, – Beč, na tromesečnoj školi za neekonomiste, i seminaru „Počni da pregovaraš“. Zaposlen sam kao programer u TrueDash, a pre toga sam kao veb programer radio u firmi Morena i Eximius Solutions.

  Biografija
  Tatjana Macura

  preduzetnik

  Zemun – Beograd

  Tatjana Macura je preduzetnica od 2007. godine i majka je dve devojčice.

  Po obrazovanju je strukovni ekonomista. Uživa u svom poslu, a pored svoje, učestvuje i u radu druge male porodične firme. Stekla je značajno iskustvo u maloprodaji i veleprodaji robe i usluga u oblasti telekomunikacija, kako samostalno, tako i u saradnji sa malim i velikim domaćim i stranim kompanijama.

  Preduzetništvo vidi kao pokretačku snagu koja će promeniti živote ljudi i napraviti od Srbije slobodno i odgovorno društvo. Preduzetništvo, u zdravom sistemu, omogućava ljudima da ostvare svoje snove i obezbede dostojanstven život za svoju porodicu i sebe.

  Zato je i rešila da se politički angažuje – da se izbori za zdrav, podsticajni sistem za sve, a ne samo za velike, da se smanje nameti i birokratsko opterećenje – kako bi se razvio i unapredio porodični biznis u Srbiji i podstaklo žensko preduzetništvo. Uverena je da je to jedini način da se našoj deci omogući da odrastu i da ostanu u svojoj zemlji.

  Hobiji su joj čitanje, pilotiranje, skijanje, a kao metod učenja najviše praktikuje kreiranje mapa uma.

  Rođena je u Beogradu 1981. godine, udata je i majka je dve devojčice.

  Biografija
 • Predsedništvo

  Saša Radulović

  dipl. inž. elektrotehnike

  Čukarica – Beograd

  Rođen 1965. godine. Odrastao u Sarajevu gde završio osnovnu i srednju školu i fakultet. Otac Budimir, rođen u opštini Dečani, Kosovo i Metohija, lekar, završio Medicinski fakultet u Beogradu, pukovnik i načelnik saniteta Sarajevske Armijske oblasti. Majka Danica, rođena u opštini Bihać, ekonomista, završila Ekonomski fakultet u Beogradu.

  Završio je srednju muzičku školu, na instrumentima violina, klavir i gitara. Vojni rok je odslužio u 1984/85. u Sloveniji. Diplomirao je na Elektrotehničkom fakultet u Sarajevu 1989. godine, smer automatika i elektronika. Odmah nakon toga dobio je posao u Simensu u Nemačkoj gde je radio na nuklearnim elektranama. Karijeru je 1993. nastavio u Kanadi i SAD gde je pravio i vodio kompanije od garaže do preko 150 zaposlenih. Bio je aktivni učesnik buma Silicijumske doline. U Srbiju se vratio 2005. godine zajedno sa porodicom kako bi deca obnovila srpski jezik.

  Srpskom privredom se bavi od 2006. Stekao je licencu stečajnog upravnika i portfolio menadžera, stručnjaka za hartije od vrednosti. Sa Vericom Barać i Miroslavom Milenović borio se protiv korupcije i radio na slučajevima 24 pljačkaške privatizacije. U stečajnim postupcima spašavao imovinu države od lupeža. Bio je finansijski ekspert tužilaštva za stečaj i berzu, držao treninge za tužioce i policijske inspektore za privredni kriminal. Pet meseci bio je ministar privrede u Vladi Srbije i za to vreme sprečio pljačku Aleksandra i Andreja Vučića, Siniše Malog, Mlađana Dinkića, koji su nastavili tamo gde je Tadićeva vlast stala.

  Uverio se da je Aleksandar Vučić centar korupcije, izašao iz Vlade i sa saradnicima osnovao pokret “Dosta je bilo” čiji je cilj da pobedi i uvede sistem, pravnu državu jakih institucija i slobodnih medija, zaustavi partijsko zapošljavanje, uvede transparentnost i čiste račune. Posle samo tri godine, sopstvenim snagama, napadan od svih, pokret je na izborima 2016. osvojio 227.626 glasova i postao najjača opoziciona parlamentarna stranka.

  U Skupštini se najsnažnije suprotstavio partijskom zapošljavanju, borio se protiv pljačkaških zakona, protiv subvencija stranim firmama u kojima naši radnici rade za minimalac, za vraćanje neustavno otetih penzija i plata. Podneo je brojne ustavne inicijative i krivične prijave protiv Aleksandra Vučića.

  Saša Radulović je dokazano najveći borac protiv režima Aleksandra Vučića i partokratije koja ubija Srbiju. Vučić već tri godine ne sme da izađe na TV duel sa Sašom Radulovićem jer zna da bi nakon samo jednog duela bio gotov. Ako Aleksandar Vučić nekoga ne sme da pogleda u oči, onda je to Saša Radulović. Sprečio ga je u pljački tada, sprečiće ga u pljački i sada.

  Biografija
  Dušan Pavlović

  profesor univerziteta

  Voždovac – Beograd

  Predajem na Fakultetu političkih nauka u Beogradu savremenu političku ekonomiju sa teorijom javnog izbora, u zvanju vanrednog profesora, a na Univerzitetu u Gracu kao profesor po pozivu predajem kurseve iz ekonomskog razvoja i ekonomske i političke tranzicije u jugoistočnoj Evropi. Oblasti interesovanja su mi teorija racionalnog izbora i politička ekonomija demokratskih ustanova. Objavio sam više radova iz oblasti: Konsolidacija demokratskih ustanova u Srbiji posle 2000. godine (2007), Spisi iz političke ekonomije (2010), Teorija igara. Osnovne igre i primena (2015). Knjigu „Mašina za rasipanje para“ napisao sam na osnovu iskustva stečenog tokom pet meseci u Ministarstvu privrede. To je insajderska priča iz kabineta ministra privrede Saše Radulovića 2013-2014. gde sam bio savetnik ministra.

  Biografija
  Miroslava Milenović

  forenzični računovođa

  Vračar – Beograd

  Rođena 1963. Godine.

  Diplomirala na Univerzitetu u Beogradu 1984. godine, a na Fakultetu političkih nauka 2004. godine stekla je sertifikat specijaliste za borbu protiv terorizma i organizovanog kriminala.

  Pohađala je i stekla sertifikat za ovlašćenog računovođu pri Udruženju računovođa i revizora Srbije, kao i kod ACCA u Velikoj Britaniji diplomu IFRS specijaliste. Stekla je sertifikat u SAD za ovlašćenog istraživača pronevera. Usavršavala se i na: SAP Solution Academy, BoldSolomon u Londonu, IFEX-u u Pragu.

  Poseduje preko trideset godina radnog iskustva na poslovima administracije, finansija, računovodstva, poreske regulative, kao i dugogodišnje iskustvo u savetničkim uslugama u oblasti interne revizije.

  U Ministarstvu finansija, 2002. godine bila je specijalna savetnica Ministra finasija, šef jedinice za restrukturiranje javnih preduzeća kao i sekretar Vladine Komisije ѕa restrukturiranje javnih preduzeća. Učestvovala je u pisanju Zakona o računovodstvu i reviziji.

  Članica Saveta za borbu protiv korupcije od 2012. godine

  U Ministarstvu privrede 2013. godine bila je specijalna savetnica Ministra privrede.

  Od 2007. godine kao ekspert američkog Ministarstva pravde radila sa tužilaštvom kao forenzični računovođa.

  Kao ekspert Saveta Evrope, OEBSa, UNODC dizajnirala i držala treninge policije, tužilaca i sudija širom sveta radi poboljšanja efikasnosti finansijskih istraga.
  Od strane OEBSa nagrađena kao ličnost godine, 2015. godine za borbu protiv korupcije i slobodu medija.

  U toku 2016. godine radi obuke za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma, za efikasnije sprovođenje finansijskih istraga, za pronalaženje skrivene imovine, itd.

  Govori engleski jezik.

  Majka je dvoje dece, ćerke od 29 godina i sina od 21 godine.

  Biografija
  Jasmina Nikolić

  magistar filoloških nauka

  Zvezdara – Beograd

  Magistar sam filoloških nauka, hispanista, profesor španskog jezika i književnosti. Magistrirala sam i diplomirala na Univerzitetu u Beogradu. Predajem na Filološkom fakultetu. Bavim se pamćenjem i improvizacijom, građenjem kulturnih modela nacija i prevođenjem. Stipendista sam Ministarstva spoljnih poslova Španije, Španske agencije za međunarodnu saradnju i razvoj i Instituta Kamonjš. Član Međunarodnog udruženja hispanista. Završila sam XIV beogradsku gimnaziju kao tehničar za toplotnu fiziku. Svetski pionir u prenošenju agilnih metoda iz softverske industrije u obrazovanje. Dobitnik sam priznanja “Arhont” za doprinos otvorenom pristupu obrazovanju.
  Zamenik predsednika Stručnog tima za reformu visokog obrazovanja Republike Srbije. Preduzetnik u oblasti softverskog razvoja. Sertifikovani kanban kouč. Sertifikovani skram kouč (CSM, CSPO, CSP). Organizacioni diveloper. Magistar filoloških nauka. Profesor španskog jezika i književnosti. Prevodilac.Tehničar za toplotnu fiziku.

  Biografija
  Aleksandar Stevanović

  diplomirani ekonomista

  Stari grad – Beograd

  Diplomirani sam ekonomista i ekonomski konsultant poslednjih devet godina. U svom radu se naročito fokusiram na mala i srednja preduzeća i snažno podržavam izgradnju institucija, uspostavu funkcionalne tržišne privrede pod vladavinom prava uz minimalno državno mešanje i javnu potrošnju. Po obrazovanju sam ekonomista sa dve master diplome iz Tranzicije i rekonstrukcije i Političke teorije i prakse demokratije. Radio sam kao savetnik Ministra privrede, Unije poslodavaca Srbije, Udruženja malih i srednjih preduzeća i preduzetnika, Fonda za otvoreno društvo, Međunarodne organizacije rada, NALED-a, GIZ, HELP, USAID, Stalne konferencije gradova i opština, Fondacije Fridrih Nauman, ELDR, Ambasadora Države Izrael, Save the Children itd.

  Biografija