Странка ДЈБ Чачак

Мирослав Дуњић – Биографија

Мирослав Дуњић рођен 06.11.1967. године у Чачку. Завршио средњу економску школу у Чачку и Eкономски факултет – смер финансије и рачуноводство у Београду у року од 4 године са просечном оценом изнад 9 (девет). Одслушао магистарске студије и положио 2/3 испита на економском факултету у Београду.

Након завршетка студија почиње да ради у новооснованој Сточар банци а. д. у Чачку где пролази све нивое банкарства од службеника на шалтеру, преко референта за пласмане и ликвидност до шефа експозитуре и Извршног директора за рад са становништвом. Након тога постаје генерални директор у брокерско-дилерском друштву Чачански есконтни центар а. д. Чачак (касније Алцо брокер а. д.). Од 2002. године постаје председник управе наведеног друштва и директор филијале Алцо банке а. д., Београд – филијала Чачак. Од 2004. године  до 2006. ради као интерни ревизор у осигуравајућем друштву Топ Ган а.д.о. Чачак. У истом периоду је и Председник управе и један од 3 власника брокерско дилерског друштва ТДК брокер а. д. Чачак. Први је основао брокерско друштво 1993. године (Чачак брокер) одмах по поновном отварању Београдске берзе. Први је одрадио понуду за преузимање по отварању Централног регистра а. д. Београд 2004. године. Учествовао у изради плана реорганизације на страни поверилаца у привредном друштву ПКС Латех а. д. Чачак по тада новом закону о стечају и који је усвојен на судском рочишту од стране поверилаца. Од 2007. до 2008. године ради у инвестиционом фонду Хипо инвестментс а. д. Београд у Београду (друштво за управљање инвестиционим фондом) на месту заменика генералног директора и извршног директора за комерцијалне послове. Од 2009. године је привредник и директор Винапи д.о.о. Чачак. У истом периоду обављао је и дужност заступника капитала са лиценцом при Агенцији за приватизацију у привредним друштвима Воксал а. д. Ужице и Јавор д.о.о. Ивањица.

Ожењен и има две ћерке које су на студијама.

Бавио се активно кошарком и прошао све селекције од кадетске, преко јуниорске до сениорске.