• Надзорни одбор

  Бранка Стаменковић

  преводилац

  Нови Београд – Београд

  Покретaч сам грaђaнске иницијaтиве “Мaјкa хрaброст” зa побољшaње условa у српским породилиштимa, зa штa сам добилa четири нaгрaде. Кaо стипендистa бритaнског Софијa центрa зa проучaвaње космологије у култури стеклa сам звaње дипломираног културологa нa Велшком универзитету Тринити Сент Дејвид у Великој Бритaнији.

  Биографија
  Сретен Белошевић

  Рођен 1975. године у Чачку где је завршио средњу техничку школу.

  Дипломирао на Машинском факултету Универзитета у Београду, смер производно машинство и упоредо завршио и Вишу Пословну школу, смер трговина и маркетинг, такоће у Београду.

  После одслуженог војног рока радио у више домаћих и страних фирми на пословима контроле квалитета у производњи, имплементацији стандарда за квалитет, организацији пословања као и продаји и дистрибуцији металних полуфабриката. Од 2008. је власник и директор сопственог предузећа.

  Говори енглески и служи се руским језиком. Упознат са управљањем базама података.

  Наступао на разним семинарима и трибинама везаним за управљање квалитетом.

  Ожењен је са Слађаном, отац Ање и Михаила.

   

   

  Биографија
  Радивоје Продановић

  Рођен у Шапцу где је завршио основну школу и гимназију. На Хемијском факултету у Београду стекао је звање дипломираног биохемичара 1996.

  Магистрирао је 2001. године на истом факултету. Звање доктора биохемијских наука стекао је 2006. године  са дисертацијом „Стабилизација гликозидаза и њихова примена у синтези физиолошки активних фенолних гликозида“.

  Продекан за финансије Хемијског факултета, Универзитета у Београду од 2015. до данас.

  Ванредни професор на Хемијском факултету, Универзитета у Београду од 2014. године до данас.  Доцент на Хемијском факултету, Универзитета у Београду од 2010. до 2014.

  Научни сарадник и предавач на РWТХ Ахен Универзитету, Ахен, Немачка од 2009. до 2010. Аутор је великог броја научних публикација.

  Говори енглески језик.

  Биографија
  Драгослава Лукић

  Рођена је у Врбасу 1961. године, дипл.ецц (Универзитет у Новом Саду), лиценцирани овлашћени рачуновођа.

  Живи и ради у Новом Саду. Члан је ДЈБ од половине 2015. године. Након локалних избора 2016. године, постаје одборница у Скупштини града Новог Сада и ову функцију обавља и даље.

  Током радне каријере, професионални ангажман обављала у буџетским и финансијским институцијама:

  – СДК Нови Сад и у њеним правним следбеницима на пословима инспекцијске и превентивне контроле (9 година),

  – Културни центар града Новог Сада, на пословима шефа рачуноводства (1 година),

  – Војвођанска банка а.д. Нови Сад (17 година) на пословима сарадника у рачуноводству, платном промету, интерној контроли, те сарадника у стручном тиму за имплементацију иновација МИС програмским апликацијама,

  – Либра Аудит д.о.о. Нови Сад Привредно Друштво за ревизију, рачуноводствене, финансијске и консалтинг услуге. Тиму приступила 2016. године, са ингеренцијама и пословима који се додељују члану тима ревизора на обављању ангажовања на основу којих се пружа уверавање, као И осталих предвиђених послови из делатности Друштва.

  Биографија