Адреса и телефон крагујевачке канцеларије

Карађорђева 34

034/6170056

Радно време крагујевачке канцеларије

понедељак 10:00 - 18:00
уторак 10:00 - 18:00
среда 10:00 - 18:00
четвртак 10:00 - 18:00
петак 10:00 - 18:00

Чланови локалног одбора

Фејсбук страницa одбора

План у 20 тачака