Адреса и телефон крагујевачке канцеларије

Карађорђева 34

034/6170056

Радно време крагујевачке канцеларије

уторак 15:00 - 18:00
среда 15:00 - 18:00

Чланови локалног одбора

Фејсбук страницa одбора

План у 20 тачака