Војводина

Зашто је земља дата у закуп инвеститорима који је не обрађују?
Пљачка јавних предузећа у Новом Саду
Новац за културу у Новом Саду – хонорар за ангажман у београдској изборној кампањи
Зашто је земља дата у закуп инвеститорима који је не обрађују?
Пљачка јавних предузећа у Новом Саду
Новац за културу у Новом Саду – хонорар за ангажман у београдској изборној кампањи
Slider