Novi Sad

Igre gradske vlasti u Novom Sadu budžetskim suficitom
SKRIVANJE EVIDENTNIH GUBITAKA BUDŽETA GRADA NOVOG SADA
Tribina “Otpad oko nas završi u nama”
Igre gradske vlasti u Novom Sadu budžetskim suficitom
SKRIVANJE EVIDENTNIH GUBITAKA BUDŽETA GRADA NOVOG SADA
Tribina “Otpad oko nas završi u nama”
Slider