ARHIVA

Љупка Михајловска – Биографија

Директорка Универзитетског центра за студенте са хендикепом Универзитета у Београду, где радим на пружању подршке младима из осетљивих друштвених група, на развоју и примени концепта инклузивног образовања на свим нивоима, поштовању људских права и различитости и неговању толеранције.

Била је чланица Стручног тима за реформу високог образовања Републике Србије од 2013. до 2015. године, као и координаторка тематске групе Образовање, васпитање и обука младих током израде Националне стратегије за младе 2015-2025 и Акционог плана 2015-2017.

Оснивачица је невладине организације која се бави промовисањем концепта целоживотног учења – „Подели знање“.

Била је и извршна директорка невладине организације Удружење студената са хендикепом до 2011.

Дипломирала на Филолошком факултету Универзитета у Београду 2009. године.